Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Etyka w zarządzaniu przez jakość - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Etyka w zarządzaniu przez jakość - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: ETYKA W ZARZĄDZANIU PRZEZ JAKOŚĆ 

Słowa kluczowe: totalne zarządzanie jakością, etyka, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Dyscyplina: ETYKA, ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autora: pawelbrzustewicz@op.pl

Streszczenie: Celem pracy jest identyfikacja i analiza związków zachodzących pomiędzy jakością i etyką. Zależności te są różnorodne, a niekiedy bardzo skomplikowane. W związku z powyższym weryfikacji zostały poddane następujące tezy: (1) Wartości etyczne są fundamentem, bez którego wdrożenie efektywnej i skutecznej filozofii zarządzania przez jakość nie jest możliwe. (2) Jeśli zarządzanie przez jakość posiada oparcie w etyce, zapewnia minimum moralnej doskonałości w organizacji. (3) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest koncepcją umożliwiającą doskonalenie zarządzania przez jakość w perspektywie etycznej.

Authors: Brzustewicz Paweł

Title: ETHICS IN QUALITY MANAGEMENT (Etyka w zarządzaniu przez jakość)

Keywords: Total Quality Management (TQM), ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)

Discipline: ETHICS, MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The aim of this study is to identify and analyze the relationships between quality and ethics. These links are diverse and sometimes very complicated. Theses of this article are: (1) Ethical values are the foundation, without which the implementation of effective and efficient quality management philosophy is not possible. (2) If the quality management has the basis in ethics, this provides the minimum of moral excellence in organization. (3) Corporate Social Responsibility is a concept that helps to improve quality management in an ethical perspective.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00