Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Europejska Spółka Prywatna – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw - Agata Wątrobska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Europejska Spółka Prywatna – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw - Agata Wątrobska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Agata Wątrobska

Tytuł: EUROPEJSKA SPÓŁKA PRYWATNA - SZANSA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Słowa kluczowe: spółka, Unia Europejska, biznes, ograniczona odpowiedzialność, prawo spółek

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agata Wątrobska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: aszyszkowska@wp.pl

Streszczenie: Powołanie Europejskiej Spółki Prywatnej (ESP) jest próbą zapewnienia jednolitego statutu dla szerokiego grona podmiotów, które mogą kooperować i przenieść się do dowolnej części Europy w ramach jednego pakietu rozporządzeń. Zdaniem Autorki ESP nie tylko spowoduje wzrost handlu zagranicznego, ale również może dać wyraźne korzyści szerokiej grupie spółek. Autorka wskazuje na kluczową rolę, jaką może odegrać ESP w rozwoju inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie stymulowania współpracy joint venture. Co ważne, Europejskie Spółki Prywatne mogą być użyteczne dla krajów, które niedawno weszły lub planują przystąpić do Unii Europejskiej. Artykuł opisuje trzy rodzaje narzędzi, które służą do harmonizacji europejskiego prawa spółek.

Authors: Wątrobska Agata

Title: EUROPEAN PRIVATE COMPANY – CHANSE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (Europejska Spółka Prywatna – szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

Keywords: company, European Union, business, limited liability, companies law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Agata Wątrobska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: aszyszkowska@wp.pl

Abstract: The European Private Company (EPC) is best understood as part of the effort to provide a uniform statute for a wide group of companies that can operate in and move to any part of Europe under a single set of regulations. Starting from the suggestion that the EPC might increase the level of trade overall, the Author goes on to point out that it may also produce distinct advantages for a wide group of companies. The Author emphasizes the key role that the EPC could play in the development of inward investment in the European Union, particularly in stimulating cooperative joint ventures. What is important, the EPC may be useful to countries that have recently entered or are planning to join the European Union. The article explores three types of tools, which serves the harmonization of the European companies’ law.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00