Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Konieczność zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - Jacek Grodzicki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Konieczność zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - Jacek Grodzicki

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jacek P. Grodzicki

Tytuł: KONIECZNOŚĆ ZMIAN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, rozwój zarządzania

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Grodziski, Uniwersytet Gdański, Polish-American Center for Dispute Resolutions, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autora: ekojg@univ.gda.pl

Streszczenie: Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego coraz częściej mamy do czynienia z niezmiernie szybkimi zmianami otoczenia gospodarczego i braku dostatecznych działań dostosowawczych ze strony przedsiębiorstw. Nawet te najlepsze nie są w stanie uniknąć porażek. Artykuł jest próbą krótkiego przedstawienia problemów, z jakim borykają się firmy i ich managerowie. Jak pokazują badania prowadzone w tym zakresie od postaw i zakresu akceptowalności innowacji kadry zarządczej zależy pozycja firmy na rynku i możliwości jej rozwoju.

Authors: Grodzicki Jacek P., PhD

Title: THE NEED FOR CHANGES IN COMPALNY MANAGEMENT (Konieczność zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem)

Keywords: knowledge management, development of management

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Jacek Grodziski, Uniwersytet Gdanski, Polish-American Center for Dispute Resolutions, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: ekojg@univ.gda.pl

Abstract: At the present stage of economic development, we are dealing more frequently with extremely rapid changes in the economic environment and lack of adequate adaptation measures in the enterprises. Even the best companies are not able to avoid failures. The article attempts to briefly present problems that the companies and their managers are facing. As researches conducted in this area show, the company’s market position and its possible development depend on managers’ attitudes and acceptability of innovations.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00