Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Optymalna strefa walutowa a impulsy kształtowania się kursów walutowych - Joanna Długosz, Andrzej Buszko Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Optymalna strefa walutowa a impulsy kształtowania się kursów walutowych - Joanna Długosz, Andrzej Buszko

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Andrzej Buszko, dr Joanna Długosz

Tytuł: OPTYMALNA SFERA WALUTOWA – A IMPULSY KSZTAŁTOWANIA SIĘ KURSÓW WALUTOWYCH

Słowa kluczowe: optymalna strefa walutowa, kurs walutowy, kooperacja

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn

Joanna Długosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

E-mail autora: buszko@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie idei funkcjonowania optymalnej strefy walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kursów walutowych. Strefa walutowa może być traktowana jako przydatne narzędzie sprzyjające integracji, rozwojowi gospodarczemu. Wymaga to jednak ścisłej współpracy pomiędzy członkami takiej strefy, ponieważ występuje szereg zagrożeń. Jedną z nich jest pułapka płynności.

Authors: professor Buszko Andrzej, Długosz Joanna, PhD

Title: OPTIMAL CURRENCY AREA – FACTORS FOSTERING CURRENCY RATE (Optymalna sfera walutowa – a impulsy kształtowania się kursów walutowych)

Keywords: optimal currency area, currency rate, cooperation

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Andrzej Buszko, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Katedra Finansow i Bankowosci, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn, Poland

Joanna Długosz, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Katedra Finansow i Bankowosci, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland

E-mail: buszko@uwm.edu.pl

Abstract: The article presents the idea of the optimal currency area functioning, with particular emphasis on foreign exchange rates. Monetary zone could be regarded as a useful tool to foster integration and economic development. However, this requires close cooperation between the members of such a zone, because there are a number of risks. One of them is the liquidity trap.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00