Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Funkcjonowanie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Funkcjonowanie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Kubiński, Marta M. Kubińska

Tytuł: FUNKCJONOWANIE POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ – UWAGI EKONOMICZNO-PRAWNE

Słowa kluczowe: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy niezależni, partnerscy i powiązani, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, sektor MSP, gospodarka, Unia Europejska

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

Marta M. Kubińska, SKOK Jaworzno

E-mail autora: Piotr Kubiński: kupio@gazeta.pl

Streszczenie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przez wiele lat były niedoceniane. Po drugiej wojnie światowej gospodarka zdominowana była przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Było to rezultatem panującego wówczas przekonania, iż czynniki, takie jak praca czy kapitał, najlepiej wykorzystywane są w produkcji na dużą skalę. Dopiero przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, które rozpoczęło się w Europie pod koniec lat 90. XX w., pokazało jak wielkie znaczenie dla gospodarki mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MSP ma bardzo duży wpływ na gospodarkę, tworzy on bowiem znaczną część PKB, zapewnia zatrudnienie wielu milionom ludzi i stanowi wyraz rozwijających się w gospodarce działań przedsiębiorczych. Celem Autorów jest zatem próba analizy sektora MSP w Polsce po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Authors: Kubiński Piotr, PhD; Kubińska Marta M

Title: THE FUNCTIONING OF POLISH MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AFTER JOINING THE EUROPEAN UNION – LEGAL-ECONIMIC REMARKS (Funkcjonowanie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej – uwagi ekonomiczno-prawne)

Keywords: micro, small and medium-sized enterprises; independent, cooperative or affiliated entrepreneurs; company; entrepreneurship, SME sector, economy, European Union

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Piotr Kubiński, Uniwersytet Warminsko-Mazurski Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

Marta M. Kubińska, SKOK Jaworzno

E-mail: Piotr Kubiński: kupio@gazeta.pl

Abstract: Micro, small and medium-sized businesses for many years have been neglected. After World War II economy was dominated by large industrial enterprises. This was the result of the prevailing belief that factors such as labor or capital are best used in large-scale production. Only the transition to economy based on knowledge and entrepreneurship, which began in Europe in the late 90's, showed the great importance of to micro, small and medium-sized enterprises for economy. The SME sector has a very large impact on the economy, for it creates a large part of GDP, provides employment to many millions of people and is an expression of entrepreneurial activities developing in the economy. Thus the Authors attempted to analyze the SME sector in Poland after joining the European Union.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00