Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Anielska terapia przedsiębiorczości - Justyna Szybska-Lewandowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Anielska terapia przedsiębiorczości - Justyna Szybska-Lewandowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Szybska-Lewandowska

Tytuł: ANIELSKA TERAPIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, MSP, luka kapitałowa, anioły biznesu

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: justyna.szybska@wp.pl

Streszczenie: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi pod względem ilościowym dominującą grupę podmiotów gospodarczych, mimo to napotyka na wiele istotnych barier rozwoju, wśród których należy wskazać m.in. bariery otoczenia, bariery rynkowe, problemy zarządzania oraz ograniczenia kapitałowe. Warto podkreślić, iż to właśnie problemy braku dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania stanowią jeden z kluczowych problemów, hamujących proces powstawania i rozwoju przedsiębiorczości praktycznie we wszystkich krajach świata, w tym także i w Polsce. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej stykają się na co dzień z problemem luki kapitałowej, zwanej także luką Macmillana, czyli luką między popytem na kapitał a jego podażą w gospodarce. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 87% polskich MSP do finansowania inwestycji wykorzystywało w pierwszej kolejności środki własne. Na szczęście początkującym przedsiębiorcom przychodzi z pomocą Unia Europejska, a także sieć aniołów biznesu, które poprzez swoją działalność wypełniają lukę kapitałową. Korzyści ze współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a aniołem są zdecydowanie obopólne.

Authors: Szybska-Lewandowska Justyna 

Title: ANGELIC THERAPY IN BUSINESS (Anielska terapia z przedsiębiorczości)

Keywords: enterprise, SME, finance gap, business angels

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: justyna.szybska@wp.pl

Abstract: The sector of small and medium-sized businesses comprises- in terms of quantity- is the dominant group of traders, although it faces a number of significant development barriers, among which we should indicate such environmental barriers as market barriers, management problems, and capital constraints. It is important to emphasize that the problems of lack of access to external financing sources are one of the key problems restraining the process of formation and development of business in practically all countries of the world, including Poland. People who start running their own business every day encounter the problem of the capital gap, also called the Macmillan gap, a gap between the demand for capital and its supply in the economy. According to the research, 87% of Polish SMEs have used their own resources first to finance investments. Luckily, the European Union helps beginner businessmen, and also a network of business angels, who fill the capital gap by their activities. Benefits of cooperation between the company and the angel are definitely mutual.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00