Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rola banków w rozwoju zrównoważonym - Andrzej Buszko Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rola banków w rozwoju zrównoważonym - Andrzej Buszko

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Andrzej Buszko

Tytuł: ROLA BANKÓW W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM

Słowa kluczowe: strategie bankowe, rozwój zrównoważony, rosyjski, indyjski i japoński sektor bankowy, zadłużenie publiczne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn

E-mail autora: buszko@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei zrównoważonego rozwoju dotyczącego sektora bankowego. Obecnie koncepcja ta jest uważana za jedną z najważniejszych wśród badaczy i naukowców. Ponieważ sektor bankowy odgrywa zasadniczą rolę w niemal każdej idei gospodarczej, Autor starał się podkreślić jego rolę w podejściu zrównoważonym. Zaprezentowano kluczową rolę banków w Japonii, jak również zmiany na rosyjskim rynku.

Authors: professor Buszko Andrzej

Title: THE ROLE OF BANKS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Rola banków w rozwoju zrównoważonym)

Keywords: banking strategies, sustainable development, Russian, Indian, and Japanese banking sector, government debt

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Andrzej Buszko, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Katedra Finansow i Bankowosci, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn, Poland

E-mail: buszko@uwm.edu.pl

Abstract: The aim of this article is to present the idea of sustainable development affecting banking sector. Nowadays this conception is regarded as the one of the most important attempts among researches and academics. Since the banking sector plays fundamental role in nearly each economic idea, the Author tried to underline the role of it in sustainable approach. The crucial role of banks in Japan was presented, as well as the changes in Russian market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00