Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Krótkoterminowe papiery dłużne w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Krótkoterminowe papiery dłużne w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Anna Rzeczyska, dr Gabriela Golawska-Witkowska

Tytuł: KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Słowa kluczowe: źródła finansowania przedsiębiorstw, krótkoterminowe papiery dłużne, kapitały obce

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Głównym problemem zasilania kapitałowego jest odpowiedni dobór źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Pozyskanie inwestora strategicznego lub skłonienie dotychczasowych właścicieli do zwiększenia kapitału własnego, szczególnie w okresie kryzysu jest procesem trudnym i skomplikowanym. Prowadzenie przez banki zaostrzonej polityki kredytowania przedsiębiorstw niejako wymusza na tych ostatnich poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, do których należy również emisja papierów dłużnych, a wśród nich krótkoterminowych papierów dłużnych. To bardzo rozpowszechniony instrument finansowania na rozwiniętych rynkach finansowych. W ostatnim okresie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem krótkoterminowych papierów dłużnych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce.

Authors: professor Rzeczycka Anna, Golawska-Witkowska Gabriela, PhD

Title: SHORT-TERM COMMERCIAL PAPERS IN FUNDING THE ENTERPRISES IN POLAND (Krótkoterminowe papiery dłużne w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce)

Keywords: founding sources of enterprises, short-term commercial papers, foreign capital

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Zaklad Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Abstract: The main problem of capital supply is the suitable selection of funding sources for enterprise. Gaining strategic investor or inducing hitherto existing owners to enlarge their own capital is difficult and complicated process, particularly in the period of crisis. Sharpened credit politics, conducted by banks in relation to enterprises, forces companies to search for the alternative funding sources. Short-term commercial papers belong to the mentioned sources. It is the very widespread instrument of funding on developed financial markets. In the last period the interest in utilization of short-term commercial papers in funding enterprises grows also in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00