Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie - Eugeniusz Gostomski, Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie - Eugeniusz Gostomski, Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Michał Makowski

Tytuł: KIERUNKI ROZWOJU BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ NA ŚWIECIE

Słowa kluczowe: bankowość inwestycyjna, kryzys gospodarczy, zarządzanie aktywami

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81 826 Sopot

Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski: egostomski@yahoo.com

Michał Makowski: makowm@wp.pl

Streszczenie: Opracowanie ma na celu przedstawienie kierunków rozwoju bankowości inwestycyjnej na światowym rynku. Autorzy przedstawili najistotniejsze fakty historyczne odnoszące się do rozwoju bankowości inwestycyjnej w Europie oraz USA. Wskazano kluczowe czynniki dynamicznego rozwoju bankowości inwestycyjnej pod koniec XX wieku. W dalszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki głównych usług oferowanych w ramach bankowości inwestycyjnej. Następnie omówiono istotę kryzysu subprime i jego wpływ na rozwój bankowości inwestycyjnej na rynku światowym. Na zakończenie Autorzy wskazali perspektywy rozwoju bankowości inwestycyjnej po zakończeniu światowego kryzysu subprime.

Authors: professor Gostomski Eugeniusz, Makowski Michał, PhD

Title: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT BANKING IN THE WORLD (Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie)

Keywords: investment banking, economic crisis, assets’ management

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81 826 Sopot, Poland

Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski: egostomski@yahoo.com

Michał Makowski: makowm@wp.pl

Abstract: The article aims to present directions of development of investment banking in the global market. The Authors present the most significant historical facts relating to the development of investment banking in Europe and the USA. They identified key factors in the dynamic development of investment banking in the late twentieth century. Next part of the article concentrates on general characteristics of the main services offered by investment banking. Then, the essence of the subprime crisis and its impact on the development of investment banking in the global market is discussed. In conclusion, the Authors pointed out the prospects for development of investment banking after the end of the global subprime crisis.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00