Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Postawy człowieka a jego zachowanie (cz. II). Postawy utajone - Joanna Ossowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Postawy człowieka a jego zachowanie (cz. II). Postawy utajone - Joanna Ossowska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Joanna A. Ossowska

Tytuł: POSTAWY CZŁOWIEKA A JEGO ZACHOWANIE. CZĘŚĆ II. POSTAWY UTAJONE

Słowa kluczowe: postawa, postawa jawna, postawa utajona, wpływ postawy na zachowanie

Dyscyplina: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Joanna Ossowska, Harmonia - gabinet psychologiczny, ul. Traugutta 2c/3, 81-388 Gdynia

E-mail autoraossowska.asia@gmail.com

Streszczenie: Tematyka postaw jest niezwykle interesującym zagadnieniem teoretycznym oraz – przede wszystkim – praktycznym. Postawy są istotne dla każdej osoby, grupy ludzi, czy instytucji. Wpływowi nastawień, czy to własnych czy też innych osób, podlegamy całe życie, co więcej, influencja ta nie odnosi się jedynie do jednostek, ale może obejmować całe narody czy grupy kulturowe. Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z wiedzą na temat postaw wraz z jej inklinacjami praktycznymi. Część druga tekstu opisuje zagadnienia związane ze stosunkowo nowym kierunkiem w badaniach nastawień ludzi- postawami utajonymi.

Authors: Ossowska Joanna A.

Title: HUMAN ATTITUDES AND BEHAVIOUR. PART II. IMPLICIT ATTITUDES (Postawy człowieka a jego zachowanie. Część II. Postawy utajone)

Keywords: attitude, explicit attitude, implicit attitude, attitude’s impact on behaviour

Discipline: SOCIAL PSYCHOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Joanna Ossowska, Harmonia - gabinet psychologiczny, ul. Traugutta 2c/3, 81-388 Gdynia, Poland

E-mail: ossowska.asia@gmail.com

Abstract: Matter of attitudes is a very interesting theoretical, and-above all-practical issue. Attitudes are important for each person, group of people or institution. We are influenced by attitudes, whether our own or other people’s, for all our life. What is more, this impact does not apply only to individuals but may include whole nations or cultural groups. The purpose of this article is to acquaint the reader with knowledge on the attitudes and its practical inclinations. The second part of the text describes quite new approach to the issue – implicit attitudes.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00