Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Strategia inwestorów zagranicznych w sektorze polskich usług bankowych ... - Andrzej Buszko Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Strategia inwestorów zagranicznych w sektorze polskich usług bankowych ... - Andrzej Buszko

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Andrzej Buszko

Tytuł: STRATEGIA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W SEKTORZE POLSKICH USŁUG BANKOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

Słowa kluczowe: inwestor, bank, warunki makroekonomiczne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn

E-mail autorabuszko@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest weryfikacja poglądów Rainer Haselmana, który zakłada, że zagraniczne banki, działając na lokalnych rynkach, nie uwzględniają warunków, jakie panują w krajach pochodzenia macierzystej jednostki. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. i jego strategicznego inwestora – irlandzkiej grupy AIB. W badaniach wykorzystano współczynnik korelacji liniowej.

Authors: professor Buszko Andrzej

Title: FOREIGN INVESTORS’ STRATEGY IN POLISH BANKING SECTOR BASED ON THE EXAMPLE OF BANK ZACHODNI WBK S.A. (Strategia inwestorów zagranicznych w sektorze polskich usług bankowych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.)

Keywords: investor, bank, macroeconomic conditions

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Andrzej Buszko, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn, Poland

E-mail: buszko@uwm.edu.pl

Abstract: The aim of this article is verification of Rainer Haselman’s thesis, stating that foreign banks operating in local markets do not take into their account macroeconomic situation in the country of origin. The verification was carried on example of Bank WBK S.A. and Irish Group AIB. In the study correlation indicator was used.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00