Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] System wspomagający planowanie produkcji - Joanna M. Ochelska-Mierzejewska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] System wspomagający planowanie produkcji - Joanna M. Ochelska-Mierzejewska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Joanna M. Ochelska-Mierzejewska

Tytuł: SYSTEM WSPOMOGAJĄCY PLANOWANIE PRODUKCJI

Słowa kluczowe: produkcja, proces produkcyjny, wykres Gantta

Dyscyplina: LOGISTYKA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Joanna Ochelska-Mierzejewska, Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Instytut Informatyki, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

E-mail autorajochel@ics.p.lodz.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia przykład systemu planowania produkcji, realizującego różne reguły planowania produkcji, uwzględniającego obciążenie stanowisk pracy. 
Najważniejszą funkcją opracowanego systemu jest możliwość automatycznego planowania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych procesów. System udostępnia również przeglądanie harmonogramów produkcji w zakresie jednego dnia, tygodnia, bądź miesiąca w postaci wykresów Gantta. Wykresy te realizują dwa podejścia: umożliwiają przeglądanie zarówno terminów realizacji zleceń, jak i bieżące obciążenie maszyn. System udostępnia również wiele innych funkcji, które umożliwiają śledzenie procesu wykonania zlecenia, począwszy od jego rejestracji aż do ukończenia.

Authors: Ochelska-Mierzejewska Joanna M., PhD

Title: SYSTEM ASSISTING MANUFACTURE PLANNING (System wspomagający planowanie produkcji)

Keywords: production, production process, Gantt’s diagram

Discipline: LOGISTICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Joanna Ochelska-Mierzejewska, Politechnika Lodzka, Wydzial Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Instytut Informatyki, ul. Wolczanska 215, 90-924 Lodz, Poland

E-mail: jochel@ics.p.lodz.pl

Abstract: The article presents an example of production planning system, implementing different rules in production planning, taking into account the load of work posts. The most important function of the system developed is the ability to automatically schedule the exact dates of commencement and completion of individual processes performance. The system also provides a review of production schedules in a single day, week, or month in the form of Gantt’s charts. These graphs implement two approaches: allow you to view both the procurement time and the current load of machines. The system also provides many other features that allow you to follow the execution of the order, from its registration until the completion of it.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00