Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji ... - Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Rajchelt Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji ... - Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Rajchelt

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Rajchelt

Tytuł: ARBITRALNE I NEGOCJACYJNE PODEJŚCIE DO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - KORZYŚCI, ZAGROŻENIA, UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI

Słowa kluczowe: konflikty, negocjacje, specustawa, inwestycje celu publicznego

Dyscyplina: PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agnieszka Fornalczyk, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

E-mail autoraagnieszka.fornalczyk@wp.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano problematykę społecznych korzyści i kosztów związanych z realizacją inwestycji celu publicznego w przypadku stosowania rozwiązań negocjacyjnych oraz arbitralnych typu specustawa. W części pierwszej autorki omawiają kwestie nastawień społeczeństwa do realizacji wspomnianych inwestycji oraz ich uwarunkowania. Część druga zawiera obszerną, popartą wynikami badań empirycznych, analizę korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem rozwiązań specustawowych, integratywnych oraz negocjacyjnych. Autorki dochodzą do wniosku, iż zgodnie z efektywnymi sposobami rozwiązywania trudnych sytuacji konfliktowych warte rekomendowania są rozwiązania negocjacyjne. Z uwagi na wysokie koszty społeczno-ekonomiczne rozwiązania specustawowe powinny być stosowane incydentalnie w stosunku do jednostek oporujących, nieracjonalnych, działających na szkodę inwestycji, po wyczerpaniu wszystkich możliwości negocjacyjnych.

Authors: Fornalczyk Agnieszka, PhD; Rajchelt Magdalena

Title: ARBITRARY AND NEGOTIATIVE APPROACH TO PUBLIC PROJECTS IMPLEMENTATION - BENEFITS, THREATS, DETERMININTS OF EFECTIVENESS (Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji celu publicznego - korzyści, zagrożenia, uwarunkowania skuteczności)

Keywords: conflicts, negotiation, public purpose investment

Discipline: MANAGEMENT PSYCHOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Agnieszka Fornalczyk, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland

E-mail: agnieszka.fornalczyk@wp.pl

Abstract: The article presents social benefits and costs connected with the realization of public investment while applying negotiating and arbitrary solutions, such as special purpose act. In the first part of the article, the Authors discuss social attitude to realization of the above mentioned investments and their determinants. The second part contains extensive, and based on the results of empirical studies, analysis of benefits and dangers connected with application of special purpose acts, as well as integrative and negotiating solutions. The Authors reach the conclusion that according to effective problem solving methods, negotiating solutions are worth recommending. Taking into account the high socio-economic costs, special purpose act- solutions ought to be used incidentally towards opponents and irrational individuals, who work against the investment, after utilizing all negotiation possibilities.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00