Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Idea spółdzielczości we współczesnym świecie - Dominik Bierecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Idea spółdzielczości we współczesnym świecie - Dominik Bierecki

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dominik Bierecki

Tytuł: Idea spółdzielczości we współczesnym świecie

Słowa kluczowe: spółdzielnie, zasady funkcjonowania spółdzielni, kryzys ekonomiczny

Dyscyplina: SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora:  DBierecki@gmail.com

Streszczenie: Spółdzielnie to instytucje, które od innych organizacji odróżnia struktura organizacyjna i metody funkcjonowania. Trudno przestawić jednolitą definicję tego typu przedsiębiorstw. Problem ten jest spowodowany różnicami istniejącymi pomiędzy kulturami oraz występowaniem czterech teorii spółdzielczości. Podstawą funkcjonowania spółdzielni jest siedem zasad. Stanowią one fundament każdej spółdzielni i odróżniają je od innego typu przedsiębiorstw. Sytuacja, jaką zrodziła recesja ekonomiczna, udowodniła, że spółdzielnie są instytucjami najlepiej radzącymi sobie w sytuacjach kryzysowych. Potwierdzają to m.in. dane Światowej Rady Kas Kredytowych. Spółdzielnie są organizacjami, które dzięki oryginalnemu sposobowi funkcjonowania pomagają wyjść ludziom z ubóstwa. Poza wsparciem finansowym oferują również inne formy pomocy.

Authors: Bierecki Dominik, student

Title: THE IDEA OF COOPERATIVES IN THE MODREN WORLD (Idea spółdzielczości we współczesnym świecie)

Keywords: cooperatives, operating principles of cooperatives, economic crisis

Discipline: COOPERATIVES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: DBierecki@gmail.com

Abstract: Cooperatives are a kind of institutions which inside organization and method of work divides them from other kinds of establishments. It is difficult to give a clear and uniform definition of a cooperative enterprise. This is caused by cultural differences and existence of four schools of cooperative thought. There are seven values which underlie cooperative movement. This value structure allows cooperatives to gain their identity. Situation that was caused by the economic crisis proved that cooperatives are the best establishments when it comes to fight recession effects. They are kind of establishments which help people reduce poverty thanks to their original methods of work. Aside from financial help cooperatives can offer other types of support.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00