Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kapitał społeczny organizacji - Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kapitał społeczny organizacji - Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Grabus, dr Krystyna Adamska

Tytuł: KAPITAŁ SPOŁECZNY ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, kooperacja, przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, społeczna odpowiedzialność biznesu

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot

E-mail autoram.grabus@wp.pl

Streszczenie: Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie jest organizacją o wysokim kapitale społecznym, wynikającym z wysokiego poziomu wzajemnego zaufania oraz kształtowania u pracowników postawy kooperacyjnej. Konsekwencją jest przekonanie pracowników o współpracy jako efektywnym środku do realizacji własnych korzyści. Relacje nacechowane zaufaniem, skutkując wzajemnym nastawieniem na współpracę, umożliwiają ograniczenie konieczności formalizowania ustaleń oraz elastyczność działań. Cechą różnicującą organizacje pod względem posiadanego kapitału społecznego są dominujące w danej organizacji postawy pracowników: kooperująca (wysoki kapitał społeczny) lub rywalizująca (niski kapitał społeczny). Celem artykułu jest pokazanie jak przedsiębiorstwo, poprzez podejmowanie określonych działań wspierających postawy kooperacyjne, uczestniczy w tworzeniu kapitału społecznego organizacji, a zarazem kapitału społecznego szerszej społeczności.

Authors: Grabus Małgorzata, PhD; Adamska Krystyna, PhD

Title: SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATIONS (Kapitał społeczny organizacji)

Keywords: social capital, cooperation, socially responsible enterprise, corporate social responsibility

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Małgorzata Grabus, Wyzsza Szkola Finansow i Administracji w Gdansku, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, Poland

E-mail: m.grabus@wp.pl

Abstract: Socially responsible enterprise can be interpreted in terms of ‘social capital’, which is defined as connection within and between social networks. These connections, treated as a potential value, are characterized by mutual trust and stressing the importance of cooperation. As a consequence employees learn that cooperation is an effective tool to maximize their own profits (especially in the long term). Mutual trust and cooperation give rise to unformalized, spontaneous exchanges, and these lead to flexibility and innovation. Differentiating organizations by means of the level of social capital is based on the analysis of individuals’ tendency to cooperate. The aim of the article is to describe the connection between the practices undertaken in an organization to strengthen cooperative attitudes and their consequences for the national social capital.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00