Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych organizacjach - Marcin Żemigała Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych organizacjach - Marcin Żemigała

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Marcin Żemigała

Tytuł: Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych organizacjach

Słowa kluczowe: Mises, Hayek, debata kalkulacyjna, rachunek ekonomiczny, centralne planowanie

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji, Zakład Teorii i Metod Organizacji, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

E-mail autoramzemigał a@mail.wz.uw.edu.pl

Streszczenie: Artykuł traktuje o problemie świadomości i wrażliwości ekologicznej na gruncie współczesnych organizacji. Autor rozważa problemy związane ze świadomością ekologiczną i postuluje uzupełnienie kategorii definicyjnych o ekologiczną wrażliwość. Następnie przedstawia wyniki badań empirycznych na temat aplikacyjnego charakteru wrażliwości i świadomości ekologicznej w polskich organizacjach.

Authors: Żemigała Marcin, PhD

Title: ECOLOGICAL CONCIOUSNESS AND SENSITIVITY IN CONTEMPORARY ORGANIZATIONS (Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych organizacjach)

Keywords: ecological consciousness, ecological sensitivity, environmental management, ISO 14000 series, EMAS

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Teorii Organizacji, Zaklad Teorii i Metod Organizacji, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Poland

E-mail: mzemigał a@mail.wz.uw.edu.pl

Abstract: The article deals with a problem of ecological consciousness and sensitivity in contemporary organizations. The Author ponders issues connected with an ecological awareness and calls for addiction of ecological sensitivity to definitional categories. Afterwards the results of empirical research on the applied character of ecological sensitivity and consciousness in Polish organizations are presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00