Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Leszek Michalczyk

Tytuł: FUNKCJA INFORMACYJNA INŻYNIERII RACHUNKOWOŚCI

Słowa kluczowe: rachunkowość, informacja w biznesie, inżynieria rachunkowości

Dyscyplina: RACHUNKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autorasanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest zdefiniowanie współczesnego podejścia do rachunkowości jako do bezstronnego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaakceptowanie słuszności takiego podejścia jest jednak wątpliwe z punktu widzenia procedur stosowanych w rachunkowości wariantowej. Rachunkowość wariantowa umożliwia zastosowanie różnych metod dla wynikowej identyfikacji identycznych zjawisk i procesów gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Przy czym efektem będzie uzyskanie odmiennych wyników finansowych. W artykule, który ma charakter artykułu przeglądowego zaprezentowano genezę kształtowania się rachunkowości wariantowej w Polsce w aspekcie funkcji informacyjnej rachunkowości.

Authors: Michalczyk Leszek, PhD student

Title: THE INFORMATIVE FUNCTION OF ACCOUNTING ENGINEERING (Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości)

Keywords: accounting, information in business, accounting engineering

Discipline: ACCOUNTING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanisława Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The aim of this article is to define a current attitude towards accounting engineering as an objective information system of a business enterprise. However, accepting such a view is rather dubious as far as variant accounting methods are concerned. Variant accounting enables us to utilize various methods of identifying identical economic phenomena and economic processes in a company. At the same time, it will effect in acquisition of different financial results. This article, being a survey, describes the origins of variant accounting in Poland in regard to informative function of accounting.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00