Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Optymalizacja wartości przedsiębiorstw międzynarodowych ... - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Optymalizacja wartości przedsiębiorstw międzynarodowych ... - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł T. Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tytuł: OPTYMALIZACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM RAJÓW PODATKOWYCH

Słowa kluczowe: raje podatkowe, koszt kapitału, model CAPM, model Gordona, premia za ryzyko rynkowe, premia za ryzyko kraju, stopa procentowa wolna od ryzyka, podatek od zysków przedsiębiorstw

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Wieprzowski, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

E-mail autorapawel.wieprzowski@gmail.compiotr.wieprzowski@gmail.com

Streszczenie: Artykuł prezentuje możliwości optymalizacji wartości przedsiębiorstw transnarodowych. Firmy te pozyskują kapitał na rynkach kapitałowych o niskich premiach za ryzyko – przede wszystkim na giełdach USA i Wielkiej Brytanii. Tym samym obniżany jest koszt pozyskania kapitału przez nie. Z drugiej strony bardzo często korzystają z możliwości płacenia podatków w rajach podatkowych. W ten sposób zmniejszają one zobowiązania podatkowe oraz zwiększają zysk netto. Oznacza to wzrost rentowności netto kapitału własnego tych firm, a tym samym, przy niskim koszcie pozyskania kapitału, maksymalizację wartości majątku akcjonariuszy.

Authors: Wieprzowski Paweł T., PhD student; Wieprzowski Piotr, student

Title: ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION WITH THE USE OF TAX HAVENS (Optymalizacja wartości przedsiębiorstw międzynarodowych z wykorzystaniem rajów podatkowych)

Keywords: tax havens, cost of capital, CAPM model, Gordon model, market risk premium, country risk premium, risk free interest rate, corporate income tax

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Paweł Wieprzowski, Szkola Glowna Handlowa, Kolegium Zarzadzania i Finansow, Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Al. Niepodległosci 162, 02-554 Warszawa, Poland

E-mail: pawel.wieprzowski@gmail.compiotr.wieprzowski@gmail.com

Abstract: The article presents the opportunity to optimize the value of transnational companies. These companies raise capital in equity markets with low-risk premiums- primarily on U.S. and UK stock exchanges. Thus they reduce cost of raising capital. On the other hand, very often they take the option of paying taxes in tax havens. This way they reduce the tax liability and increase net profit. This means an increase in equity of net profitability of these companies, and thus, at a low cost of capital rise, maximizing the value of the shareholders’ assets.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00