Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce ... - Krzysztof Andrzej Sarnowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce ... - Krzysztof Andrzej Sarnowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Krzysztof A. Sarnowski

Tytuł: ANALIZA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE, INWESTUJĄCYCH W RYNKU NIERUCHOMOŚCI - PODSTAWY PRAWNE ORAZ POLITYKA INWESTYCYJNA

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, nieruchomości

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Sarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autorasarni@am.gdynia.pl

Streszczenie: Celem artykułu było ukazanie możliwości inwestowania na rynku nieruchomości za pomocą funduszy inwestycyjnych. Popularność inwestycji w nieruchomości spowodowała, że niektóre fundusze inwestycyjne zainwestowały środki swoich uczestników na rynku nieruchomości. W sposób szczególny przeanalizowane zostały obowiązujące w Polsce regulacje prawne określające możliwości inwestowania funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Analizie poddane zostały również: rozwój (liczba powstających funduszy) rynku funduszy nieruchomości w Polsce w latach 2001 - marzec 2010, jak również realizowane przez fundusze strategie inwestycyjne.

Authors: Sarnowski Krzysztof A., PhD

Title: ANALYSIS OF REAL ESTATE MUTUAL FUNDS IN POLAND - LEGAL BACKGROUND NAD THE INVESTMENT POLICY (Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości – podstawy prawne oraz polityka inwestycyjna)

Keywords: mutual funds, real estate

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Krzysztof Sarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail: sarni@am.gdynia.pl

Abstract: The aim of this article was to show investment opportunities on the real estate market with mutual funds. The popularity of the investment in immovable property caused, that some mutual funds have invested funds of their participants on the real estates market. Real estate legal regulations in Poland determining investment opportunities of mutual funds on the market were analysed specifically. There were also analysed: development (number of funds being formed) of funds of the real estate market in Poland in years 2001 – March 2010, as well as investment strategies carried out by funds.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00