Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce ... - Krzysztof Świetlik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce ... - Krzysztof Świetlik

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Krzysztof M. Świetlik

Tytuł: TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Z TYTUŁU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W LATACH 2006–2010 Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, rynek mieszkań, kredyt hipoteczny, gospodarstwo domowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Świetlik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk

E-mail autora: ksw@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Celem artykułu była charakterystyka sytuacji w Polsce w zakresie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w latach 2006-2010, w szczególności zaś w odniesieniu do lat kryzysu 2008-2009. Na wstępie w sposób ogólny opisano sytuację gospodarczą Polski i innych krajów Unii Europejskiej, zwracając uwagę na silne powiązanie między dynamiką PKB a popytem na mieszkania i finansujące je kredyty hipoteczne. Następnie scharakteryzowano polski rynek kredytów mieszkaniowych w kontekście zmian cen mieszkań. Zwrócono uwagę na specyfikę polskiego rynku kredytów, jako rynku bardzo młodego i ryzykownego. Opisano działania banków na tym rynku, które można uznać za niewłaściwe, jak i rządowy program pomocowy dla gospodarstw zaciągających kredyty mieszkaniowe.

Authors: Świetlik Krzysztof  M., PhD

Title: TRENDS IN FORMING POLISH HOUSEHOLDS’ MORTGAGES IN THE YEARS 2006-2010 (Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 2006-2010.)

Keywords: real estates market, housing market, mortgage, household

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Krzysztof Swietlik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdansk, Poland

E-mail: ksw@zie.pg.gda.pl

Abstract: The main purpose of this article was to describe the situation in Poland in the field of mortgages taken by households in the years 2006-2010, particularly during the crisis period 2008-2009. Firstly the author characterized economic situation of Poland and chosen UE countries in general means, emphasising strong connections between GDP dynamic and demand for dwellings and mortgages to finance them. Afterwards Polish mortgages’ market was described in the context of changes in real estates’ prices. The author highlighted specific situation of Polish mortgages’ market as very young and risky. Banks’ activities on this market, which may be recognized as wrong, were characterized, as well as government program of helping households to take and pay off mortgages.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00