Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zagrożenie niewypłacalnością gospodarstw domowych w Polsce - Beata Świecka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zagrożenie niewypłacalnością gospodarstw domowych w Polsce - Beata Świecka

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Beata A. Świecka

Tytuł: ZAGROŻENIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: niewypłacalność, gospodarstwa domowe, upadłość konsumencka, nadmierne zadłużenie

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Beata Świecka, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

E-mail autorabeata.swiecka@wzieu.pl

Streszczenie: Bez wątpienia zjawisko niewypłacalności staje się coraz bardziej rozpowszechnione i niepokoi swoim rozmachem. Coraz więcej gospodarstw domowych ma problem z regulacją swoich zobowiązań. Celem artykułu jest analiza zagrożenia niewypłacalnością gospodarstw domowych. Dokonana jest ona w oparciu o badania własne z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna, z wykorzystaniem danych empirycznych Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego, wskazujących na rosnący udział kredytów zagrożonych.

Authors: Świecka Beata A., PhD

Title: THE DANGER OF INSOLVENCY OF HOUSEHOLDS IN POLAND (Zagrożenie niewypłacalnością gospodarstw domowych w Polsce.)

Keywords: insolvency, households, personal bankruptcy, over indebtedness

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Beata Swiecka, Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Zarzadzania i Ekonomiki Uslug, Katedra Bankowosci i Finansow Porownawczych, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland

E-mail: beata.swiecka@wzieu.pl

Abstract: The phenomenon of insolvency becomes more and more widespread and without doubt is alarming. More and more households have problems with the control of their obligations. The aim of this article is analysis of the threat of insolvency of households and it’s executed in the support of author’s own research, based on the grant of Science and Higher Education Ministry “The Bankruptcies of households. Socio-economic perspective”, with the use of empirical data of National Polish Bank and Polish Financial Supervision Authority, which shows the rise of endangered credits.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00