Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sztuka etyki biznesu - Radosława John Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sztuka etyki biznesu - Radosława John

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Radosława John

Tytuł: SZTUKA ETYKI BIZNESU

Słowa kluczowe: etyka biznesu, etyka gospodarcza

Dyscyplina: ETYKA ZARZĄDZANIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Radosława John, ZAK S.A., ul. Mostowa 30 A, skr. poczt.164, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

E-mail autoraradoslawa.john@gmail.com

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest próbą zachęcenia Czytelników do otwartej debaty na temat etyki w biznesie. W sposób syntetyczny został zaprezentowany zarys historii etyki ogólnej, poświęcony etyce normatywnej, etologii moralności oraz metaetyce. Przedstawiony zarys etyki ogólnej w tak szerokim horyzoncie czasowym jest nie tylko wstępem do rozważań filozoficznych oraz poszukiwań odpowiedzi na fundamentalne pytania jak żyć, jak prowadzić biznes, ale jednocześnie umożliwia zrozumienie wyjątkowej złożoności zagadnienia, jakim jest etyka gospodarcza. Przedmiotowy artykuł obejmuje również wprowadzenie do etyki biznesu przede wszystkim koncentrujące się na określeniu celu i przedmiotu oraz wskazaniu jej najistotniejszych problemów. Główny cel artykułu to pokazanie, że w dobie gospodarki wolnorynkowej w Polsce, jak i globalizacji oraz turbulencji świata, etyka w biznesie jest bezspornie bezcenna. 

Authors: John Radosława

Title: THE ART OF BUSINESS ETHICS (Sztuka etyki biznesu.)

Keywords: business ethics, economic ethics

Discipline: MANAGEMENT ETHICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Radoslawa John, ZAK S.A., ul. Mostowa 30 A, skr. poczt.164,47 – 220 Kedzierzyn – Kozle, Poland

E-mail: radoslawa.john@gmail.com

Abstract: This article makes an attempt to encourage the readers to open the debate on ethics in business. It presents synthetic outline of general ethics history and covers normative ethics, ethology of moral principles, and meta-ethics. The outline of general ethics, within such a wide time horizon as presented herein, not only makes the introduction to philosophical considerations and to the search for answers to such fundamental questions as: how to live and how to run a business, but at the same time it makes one understand how exceptionally complex commercial ethics is. The paper also provides a preface to business ethics, focusing first of all on defining the purpose and subject of business ethics, and on indicating its most essential issues. The principal objective of this paper is to show that, under free-market economy conditions in Poland, and in the face of globalisation and global turbulences, ethics in business is unquestionably beyond price.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00