Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Uwarunkowania inwestycji zagranicznych na Ukrainie – weryfikacja modelu ciążenia ... - Andrzej Buszko, Mikołaj Waszczenko Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Uwarunkowania inwestycji zagranicznych na Ukrainie – weryfikacja modelu ciążenia ... - Andrzej Buszko, Mikołaj Waszczenko

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM; Mikołaj Waszczenko

Tytuł: UWARUNKOWANIA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA UKRAINIE – WERYFIKACJA MODELU CIĄŻENIA (GRAVITY MODEL EQUATION)

Słowa kluczowe: inwestycje zagraniczne, model grawitacji

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Buszko, Katedra Makroekonomii UWM w Olsztynie, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn

E-mail autorabuszko@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu wybranych czynników na przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Ukrainy (BIZ). Narzędziem, jakie wykorzystano w pracy jest model ciążenia (gravity model). Zakłada on, że wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych pomiędzy dwoma krajami jest bezpośrednio związana z wielkością tych państw mierzonych realnym PKB. Ponadto, w przypadku, kiedy zwiększa się dystans pomiędzy państwami i następuje spadek obrotów handlowych to rosną koszty handlu i tym samym jest to impuls do zwiększenia BIZ. Model ciążenia został zweryfikowany w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, natomiast brakuje opracowań na temat powyższego modelu w krajach przechodzących transformację rynkową. 

Authors: professor Buszko Andrzej, Waszczenko Mikołaj, PhD student

Title: FACTORS FOSTERING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN UKRAINE – VERIFICATION OF THE GRAVITY MODEL (Uwarunkowania inwestycji zagranicznych na Ukrainie – weryfikacja modelu ciążenia)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol: 16., number: 2(47), pages: 81–91

Keywords: foreign direct investment, gravity model

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Andrzej Buszko, Katedra Makroekonomii UWM w Olsztynie, ul. Obitza 2, 10-900 Olsztyn, Poland

E-mail: buszko@uwm.edu.pl

Abstract: The aim of this article is to present the factors fostering foreign direct investment in Ukraine. The gravity model was used in order to utilize the aim of the study. This model is based on the principle that the level of FDI between two countries is based on the level of GDP. Additionally if the distance between the countries is quite high, the cost of the foreign trade increases and this is the impulse of foreign direct investment increase. The gravity model was verified in market oriented countries, but there is lack of studies in the transformational economies.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00