Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zsynchronizowane planowanie produkcyjno-dystrybucyjne ... - Arkadiusz Biadała, Adam Sadowski, Marcin Krasiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zsynchronizowane planowanie produkcyjno-dystrybucyjne ... - Arkadiusz Biadała, Adam Sadowski, Marcin Krasiński

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Adam Sadowski, Arkadiusz Biadała, Marcin Krasiński

Tytuł: Zsynchronizowane planowanie produkcyjno-dystrybucyjne w przemyśle celulozowo-papierniczym

Słowa kluczowe: przemysł celulozowo-papierniczy, planowanie logistyczne, planowanie produkcyjno-dystrybucyjne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Adam Sadowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zakład Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

E-mail autoraasadowski@uni.lodz.pl

Streszczenie: W artykule autorzy podjęli próbę nakreślenia podstawowych problemów związanych z zsynchronizowanym planowaniem produkcyjno-dystrybucyjnym w przemyśle celulozowo-papierniczym. Omówiono podstawowe związki występujące pomiędzy planowaniem strategicznym, taktycznym i operacyjnym w łańcuchu dostaw oraz podano przykład zsynchronizowanej produkcji i dystrybucji. Przedstawiono również architekturę łańcucha dostaw w przemyśle celulozowo-papierniczym. 

Authors: Sadowski Adam, PhD; Biadała Arkadiusz, Krasiński Marcin

Title: SYNCHRONIZED PRODUCTION-DISTRIBUCTION PLANNING IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY (Zsynchronizowane planowanie produkcyjno-dystrybucyjne w przemyśle celulozowo-papierniczym.)

Keywords: pulp and paper industry, logistics planning, production and distribution planning

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Adam Sadowski, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zaklad Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Lodz, Poland

E-mail: asadowski@uni.lodz.pl

Abstract: In this article authors presented most important problems concerning synchronized production-distribution planning in pulp and paper industry. Relations between strategic, tactical and operational planning in supply chain were described and the example of synchronized production and distribution planning was presented. The architecture of supply chain in pulp and paper industry was also presented. 

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00