Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Złożoność sytuacji edukacyjnej w kontekście idei e-learning - Marek Markowski, Jolanta Sala Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Złożoność sytuacji edukacyjnej w kontekście idei e-learning - Marek Markowski, Jolanta Sala

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Marek D. Markowski, dr Jolanta S. Sala

Tytuł: ZŁOŻONOŚĆ SYTUACJI EDUKACYJNEJ W KONTEKŚCIE IDEI E-LEARNING

Słowa kluczowe: e-learning, sytuacja edukacyjna, wymiar makrospołeczny

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marek Markowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot

Jolanta Sala, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, Zakład Ekonometrii, Informatyki i Statystyki, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autoramarekm@panda.bg.univ.gda.pl

jolasala@interia.pl

Streszczenie: W skali globalnej lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły degenerację przedsiębiorstwa, pierwsze dziesięciolecie XXI wieku to ogromna destrukcja w systemie finansów, a na plecach czujemy oddech degradacji systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji. Co jest przyczyną tych zjawisk oraz co czeka szeroko rozumiany globalny system edukacji? Czy przyczyn degeneracji, destrukcji i degradacji należy upatrywać w rozwoju informatyki lub szerzej technologii informacyjnych? A jeżeli tak, to pojawia się kolejne pytanie: jak bronić się przed tymi technologiami?

Authors: Markowski Marek D., PhD; Sala Jolanta, PhD

Title: THE COMPLEXITY OF EDUCATIONAL SITUATION IN THE CONTEXT OF E-LEARNING (Złożoność sytuacji edukacyjnej w kontekście idei e-learning.)

Keywords: e-learning, educational situation, makro-social dimension

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Marek Markowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot, Poland

Jolanta Sala, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, Zaklad Ekonometrii, Informatyki i Statystyki, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mail: marekm@panda.bg.univ.gda.pl

jolasala@interia.pl

Abstract: Globally, the 90’s of the XX century brought about degeneration of the company, the first decade of the XXI century is a massive destruction of the financial system, and on our back we feel the breath of degradation of health system and education system. What is the cause of these phenomena and what awaits the widely defined global education system? May the causes of degeneration, destruction and degradation lay in the computer technology development or- wider- information technology? And if so, another question arises: how to protect ourselves from these technologies?

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00