Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Konkurencja regulacyjna w prawie spółek…, czyli prawo, które można wybrać - Agata Wątrobska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Konkurencja regulacyjna w prawie spółek…, czyli prawo, które można wybrać - Agata Wątrobska

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Agata Wątrobska

Tytuł: KONKURENCJA REGULACYJNA W PRAWIE SPÓŁEK

Słowa kluczowe: spółka, Unia Europejska, prawo spółek, konkurencja, konkurencja regulacyjna

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agata Wątrobska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: aszyszkowska@wp.pl

Streszczenie: Wzorcowym, modelowym przejawem konkurencji jest konkurencja w gospodarce. Konkurencje zachodzące w innych sferach życia wykazują wiele analogii do konkurencji w gospodarce. Można więc konkurencję gospodarczą przyjąć jako model, wzorzec który będzie punktem odniesienia dla definicji konkurencji w pozostałych dziedzinach. Analogicznie do modelu konkurencji gospodarczej, gdzie rywalizują ze sobą poszczególne przedsiębiorstwa, w modelu konkurencji regulacyjnej rywalizują ze sobą poszczególne państwa czy też - działający w ich ramach - krajowi prawodawcy. Celem tej, realizowanej kosztem innych państw, konkurencyjnej rywalizacji, jest osiągnięcie dużego stopnia skoncentrowania w danym państwie czynników produkcji i uzyskania dzięki temu dodatkowych dochodów. Zjawisko to wywołuje zróżnicowane oceny, od negowania tego zjawiska do uznania go za fenomen. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aby zaistniała rzeczywista, efektywna konkurencja regulacyjna musi zostać spełniony szereg warunków, które obecnie w praktyce nie są spełniane.

Authors: Wątrobska Agata

Title: REGULATORY COMPETITION IN COMPANY LAW (Konkurencja regulacyjna w prawie spółek.)

Keywords: company, The European Union, company law, competition, regulatory competition

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Agata Wątrobska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: aszyszkowska@wp.pl

Abstract: Competition in the economy is a general model of competition. Competitions, which take place in other spheres of life, have many parallels to the competition in the economy. Economic competition can therefore be used as a model that will be the benchmark for the definition of competition in other areas. Similarly to the model of economic competition, where individual businesses compete with each other, in regulatory competition model individual states compete with each other. The purpose of it is achievement of a high degree of production factors’ concentration in the country and seizure of additional income. This phenomenon causes different assessment, from the denial of it, to recognition as a phenomenon. There are several conditions, which should be fulfilled, to assure an effective regulatory competition, and now it is very difficult to meet them.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00