Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Odpowiedzialne przywództwo: etyka lidera organizacji - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Odpowiedzialne przywództwo: etyka lidera organizacji - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO: ETYKA LIDERA ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: przywództwo, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, etyka zarządzania, etyka biznesu

Dyscyplina: ETYKA, ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autorapawelbrzustewicz@op.pl

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, na czym polega odpowiedzialne przywództwo oraz jakie są konstytutywne cechy liderów, które sprawiają, że przywództwo staje się odpowiedzialne. Autorzy opisujący fenomen przywództwa w organizacjach wymieniają różne cechy, które powinien posiadać skuteczny lider. Mało kto zwraca jednak uwagę na etyczne i odpowiedzialne postępowanie, które stanowi najważniejszy wymiar przywództwa. I choć różnice między odpowiedzialnością na danych stanowiskach mogą być ogromne, wydaje się, że odpowiedzialność liderów powinna zawsze wykraczać poza odpowiedzialność służbową z tytułu wykonywanej pracy. Nie zmienią tego faktu ani ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej, ani przyznawane liderom prawo do ryzyka, ani nawet odchodzenie od indywidualnego podejmowania decyzji na rzecz decyzji podejmowanych kolegialnie. Tylko uświadomienie sobie faktu, że odpowiedzialność – nie tylko materialna, lecz także metafizyczna – jest równie ważna jak umiejętność współdziałania czy efektywnego i skutecznego zarządzania, pozwoli liderom kreować pomyślną przyszłość swoich organizacji. 

Authors: Brzustewicz Paweł, PhD student

Title: RESPONSIBLE LEADERSHIP: LEADER’S ETHICS (Odpowiedzialne przywództwo: etyka lidera organizacji.)

Keywords: leadership, corporate social responsibility, management ethics, business ethics

Discipline: ETHICS, MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Pawel Brzustewicz, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The purpose of this article is to answer the questions: what is responsible leadership and what are the main qualities of leaders which cause that leadership become responsible. The author would like to present this problem because still few researchers pay attention to ethical and responsible conduct which should be the most important dimension of leadership. Leaders are responsible in many dimensions and their mental maturity and imagination are always needed. Their responsibilities are not only limited to the results of work, making decisions, employee safety, the environment or air pollution. Their responsibility exceeds beyond their official duties because they are also responsible as human beings.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00