Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w świetle światowego kryzysu gospodarczego - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w świetle światowego kryzysu gospodarczego - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ W POLSCE W ŚWIETLE ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, reklama telewizyjna, zachowanie klientów

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autoramakowm@wp.pl

Streszczenie: W ostatnich kilkunastu miesiącach wiele mówi się o światowym kryzysie gospodarczym. Kryzys, który najbardziej dotknął Stany Zjednoczone coraz bardziej zaczyna siać spustoszenie w Europie. W Polsce nie daje się on jeszcze tak dotkliwie odczuć jak w USA czy innych krajach zachodniej Europy. Funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze za wszelką cenę próbują poradzić sobie z widmem bankructwa. Przedsiębiorstwa poprzez różnego rodzaju aktywność w zakresie promocji próbują zachęcać klientów do dokonywania transakcji handlowych. To właśnie w dobie kryzysu aktywność kupujących stanowi istotny warunek dalszego funkcjonowania (egzystencji) przedsiębiorstw na rynku. W opracowaniu ukazano zmiany zachodzące na rynku reklamy telewizyjnej w Polsce w dobie światowego kryzysu gospodarczego. Zauważono, iż w okresie kryzysu gospodarczego, racjonalne wydatkowane środki na działalność reklamową w telewizji mają doprowadzić do pobudzenia aktywności handlu, a tym samym ożywić gospodarkę i przyczynić się do zwiększenia optymizmu konsumentów na rynku.

Authors: Makowski Michał, PhD

Title: TELEVISION ADVERTISING MARKET IN POLAND IN THE LIGHT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS (Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w świetle światowego kryzysu gospodarczego.)

Keywords: economic crisis, television advertising, consumer behavior

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Michal Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mail: makowm@wp.pl

Abstract: In the last several months, we hear a lot about the global economic crisis. The crisis which stroked hardest in the United States begins to wreak havoc in Europe. In Poland the crisis is not yet as bad as in the USA or other Western Europe countries. Traders functioning on the market try to deal with bankruptcy at all costs. Enterprises, through various activities in the promotion area, are trying to encourage customers to make business transactions. It is precisely in times of crisis, when buying activity is an important condition for further enterprises’ operating (existence) in the market. The article presents changes in television advertising market in Poland in the era of global economic crisis. It was noted that during the economic crisis, financial resources rationally spent on television advertising might stimulate the trade, and thus revive the economy and increase consumer optimism in the market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00