Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sondaże wyborcze wyzwaniem dla statystyki - Mirosław Szreder Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sondaże wyborcze wyzwaniem dla statystyki - Mirosław Szreder

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Mirosław Szreder

Tytuł: SONDAŻE WYBORCZE WYZWANIEM DLA STATYSTYKI

Słowa kluczowe: sondaż wyborczy, próba statystyczna, exit poll

Dyscyplina: STATYSTYKA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autora: mszreder@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano najważniejsze problemy badań sondażowych, których rozwiązania podejmuje się statystyka. Dotychczasowe doświadczenia wielu ośrodków badawczych w kraju i za granicą wskazują przede wszystkim na konieczność wzbogacenia informacji z próby o inne informacje o badanej populacji, aby zmniejszać błędy o charakterze nielosowym, mało do tej pory poznane przez statystykę. Wnioski i postulaty dotyczące poprawy jakości badań sondażowych uwzględniają także polskie doświadczenia kampanii prezydenckiej z 2010 roku.

Authors: professor Szreder Mirosław

Title: PRE-ELECTION POLLS AS A CHLANGE FOR STATISTICS (Sondaże wyborcze wyzwaniem dla statystyki.)

Keywords: pre-election poll, statistical sample, exit poll

Discipline: STATISTICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: mszreder@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The article presents and discusses some major problems of pre-election polls, on which statistics concentrates in its search for solutions. Long experience of pollsters in Poland and abroad suggests the necessity of combining sample information with prior information about the population of interest, in order to minimize non-sampling errors. Conclusions presented in the paper are also based on the most recent Poland’s experience from the Presidential election held in year 2010.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00