Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Korporacje czy wspólnoty – przypadek czy świadomy wybór pracownika? - Małgorzata Grabus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Korporacje czy wspólnoty – przypadek czy świadomy wybór pracownika? - Małgorzata Grabus

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Grabus

Tytuł: Korporacje czy wspólnoty – przypadek czy świadomy wybór pracownika?

Słowa kluczowe: korporacje, wspólnoty, małe i średnie przedsiębiorstwa, dopasowanie człowiek- praca

Dyscyplina: NAUKI O ZARZĄDZANIU, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

E-mail autora:m.grabus@wp.pl

Streszczenie: Organizacje gospodarcze, niezależnie od stawianych im celów biznesowych, służą także rozwojowi więzi społecznych. Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi i podwładnymi, a także załogą i kierownictwem firmy są efektem mniej lub bardziej otwarcie głoszonych i przestrzeganych reguł postępowania, są także kształtowane przez wzajemne oczekiwania. Poziom zaspokojenia oczekiwań odzwierciedlany jest poprzez dopasowanie człowiek – organizacja. Artykuł charakteryzuje dwa wybrane typy organizacji gospodarczych, określanych jako „korporacje” oraz „wspólnoty”. Celem jest pokazanie różnic pomiędzy oboma rodzajami firm z punktu widzenia pracownika oraz wskazanie na rodzaje potencjalnego niedopasowania. Artykuł ma charakter empiryczny, zastosowano dwie metody badawcze o charakterze jakościowym: wywiady pogłębione oraz eksplorację danych.

Author: Grabus Małgorzata, PhD

Title: Corporation or community – employee's random selection or mindful choice?

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 41–52

Keywords: corporation, community, small and medium companies, person–organization fit

Discipline: MANAGEMENT, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address):MałgorzataGrabus, Sopocka Szkola Wyzsza, ul. Rzemieslnicza 5, 81-855 Sopot, Poland

E-mail: m.grabus@wp.pl

Abstract: Economic organizations, regardless of their business objectives, serve also the development of social bonds. Relations between employees, supervisors and subordinates, as well as the crew and the company's management are the result of more or less openly proclaimed and respected rules. They are also formed by mutual expectations. The level of satisfaction of expectations is described by a person-organization fit. The article characterizes two types of business organizations, referred to as "corporations" and "communities". Its aim is to show the differences between both types of companies from employees' point of view and to indicate the types of potential mismatch. The paper is empirical, based on two methods of qualitative research: in-depth interviews and data mining.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00