Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kobieta na rynku pracy - Magdalena Hryniewicka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kobieta na rynku pracy - Magdalena Hryniewicka

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Magdalena Hryniewicka

Tytuł: Kobieta na rynku pracy

Słowa kluczowe: kobieta, rynek pracy, zatrudnienie

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Magdalena Hryniewicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

E-mail autora: magdalena.hryniewicka@gmail.com

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę zatrudnienia na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Przedstawia dane dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, posiadane przez nie kwalifikacje zawodowe oraz prezentuje fakty i mity dotyczące omawianej problematyki.

Author: Hryniewicka Magdalena, PhD

Title: A woman on a labour market

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 121–130

Keywords: woman, labour market, employment

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Magdalena Hryniewicka, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, ul. Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland

E-mail: magdalena.hryniewicka@gmail.com

Abstract:The article addresses the issues of employment on a labour market, with special emphasize on women. It reveals data concerning the situation of women on a labour market, professional qualifications possessed by them, and presents facts and myths surrounding the issues discussed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00