Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zysk ekonomiczny a integralny rozwój ludzki - Edward J. O’Boyle Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zysk ekonomiczny a integralny rozwój ludzki - Edward J. O’Boyle

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Edward J. O'Boyle

Tytuł: Zysk ekonomiczny a integralny rozwój ludzki

Słowa kluczowe: etyka gospodarcza, ekonomia personalistyczna, chrześcijaństwo, Katolicka Nauka Społeczna

Dyscyplina: EKONOMIA, FILOZOFIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Edward O’Boyle, Mayo ResearchInstitute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail autora: edoboyle737@gmail.com

Streszczenie: Jedynie na pierwszy rzut oka zysk ekonomiczny oraz integralny rozwój ludzki wydają się niepowiązane. Celem tej publikacji jest ustalenie właśnie tego, w jaki sposób pojęcia te są ze sobą związane. Nie można bowiem w pełni docenić wpływu rynków na integralny rozwój ludzki bez zrozumienia roli zysku ekonomicznego w gospodarce rynkowej. Artykuł podzielony został na cztery główne części. W pierwszej z nich badana jest sprawiedliwość oraz zachowania bezinteresowne odzwierciedlające i wywodzące się z chrześcijańskiej cnoty dobroczynności oraz świeckiej cnoty opiekuńczości. Część druga poświęcona jest sprawiedliwości oraz darmowemu zyskowi w pożyczaniu. Przebaczenie – cnota miłosierdzia w praktyce – opisana jest w części trzeciej. Natomiast ostatnia część traktuje o roli integralnego rozwoju ludzkiego w czynnościach ludzkich.

Author: O'Boyle Edward J., PhD

Title: Economic gain and integral human development

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 30–38

Keywords: economic ethics, personalist economics, Christianity, Catholic social teaching

Discipline: ECONOMICS, PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Edward O'Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail:edoboyle737@gmail.com

Abstract: Only at first glance, economic gain and integral human development seem unrelated. The intent of this article is to establish how in fact the two are connected. Indeed one cannot fully appreciate how markets impact integral human development without understanding the role of economic gain in a market economy. The paper is divided into four main sections. In the first part we examine justice and gratuitous behavior as originating in and reflecting the Christian virtue of charity and the secular virtue of caring. Section two examines justice and gratuitous gain in lending and borrowing. Forgiveness – the virtue of mercy in action – is explored in the third section. The final main part deals with the role of integral human development in human affairs.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00