Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Budowanie marki poprzez zarządzanie ryzykiem ... - Adrianna Trzaskowska-Dmoch Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Budowanie marki poprzez zarządzanie ryzykiem ... - Adrianna Trzaskowska-Dmoch

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch

Tytuł: Budowanie marki poprzez zarządzanie ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, marka, ryzyko, budownictwo, zatory płatnicze, upadłość przedsiębiorstw

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail autora: atrzaskowska@plusnet.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu zatorów płatniczych na sytuację finansową przedsiębiorstw w Polsce. Istotnym elementem wpływającym na zobrazowanie krytycznej sytuacji przedsiębiorstw zwłaszcza w sektorze budownictwa jest przytoczone studium przypadku. Atutem firm, zwłaszcza tych o rodzinnym charakterze, jest budowanie siły marki polskich przedsiębiorstw. Źródeł potencjału przedsiębiorstw rodzinnych należy szukać nie tylko w profesjonalizacji zarządzania budową marki wytwarzanych produktów czy jakości świadczonych usług. Potęga firm rodzinnych tkwi w determinacji i chęci przetrwania trudnych czasów, z nadzieją na zmiany. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach rodzinnych jest jedynym sposobem zabezpieczenia się przed skutkami działalności na rynku w warunkach niekorzystnej koniunktury gospodarczej. Banki stosują strategię zaostrzenia polityki kredytowej w obawie o przyszłą sytuację gospodarczą. Liczba upadłości firm, zwłaszcza w branży budowlanej, świadczy o poważnym kryzysie przedsiębiorczości w Polsce. Podjęcie rzeczowej współpracy publiczno-prawnej oraz wypracowanie środków ochrony narodowej marki i kapitału w ramach planu naprawczego mogą zmienić przyszłość polskich przedsiębiorstw.

Author: Trzaskowska-Dmoch Adrianna, PhD

Title: Brand development through the risk management based on the example of construction company

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 95–107

Keywords: family companies, brand, risk, construction, payment blockage, bankruptcy of enterprises

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's Office address): Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Spoleczna Akademia Nauk w Warszawie, ul. Lucka 11, 00-842 Warszawa, Poland

E-mail: atrzaskowska@plusnet.pl

Abstract: The purpose of this article is to determine the influence of payment blockage on the financial situation of enterprises in Poland. The significant element which helps to illustrate the critical situation of companies, especially in construction industry, is the case study mentioned herein. Building the strength of Polish enterprises' brand is one of the assets of family companies. The potential of family business should be seen not only in professional product brand development management or quality of service. The power of the family business is set in the determination and willingness to survive the difficult time, hoping for a change. Risk management in a family business is the only way to protect oneself against the results of business activity on the downturn market. Banks, being afraid of economic situation in the future, employ the strategy of very careful credit politics. The number of bankrupted companies, especially in construction sector, shows serious crisis of entrepreneurship in Poland. Undertaking the factual public and legal cooperation, and domestic product brand and capital protection under the recovery plan are able to change the future of Polish enterprises.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00