Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Afrykański Bank Rozwoju jako organizacja wspierająca rozwój gospodarczy i społeczny w Afryce - Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Afrykański Bank Rozwoju jako organizacja wspierająca rozwój gospodarczy i społeczny w Afryce - Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Afrykański Bank Rozwoju jako organizacja wspierająca rozwój gospodarczy i społeczny w Afryce

Słowa kluczowe: Afrykański Bank Rozwoju, Afrykański Fundusz Rozwoju, Nigeryjski Fundusz Powierniczy, Afryka, rozwój

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autora: t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Afrykański Bank Rozwoju jest międzynarodową organizacją finansową opartą na modelu funkcjonowania Banku Światowego. Podobnie jak on tworzy grupę finansową, która oprócz samego Banku obejmuje Afrykański Fundusz Rozwoju i Nigeryjski Fundusz Powierniczy. Instytucje Grupy od kilkudziesięciu już lat promują działania mające na celu ograniczanie ubóstwa i polepszanie warunków życia na kontynencie afrykańskim poprzez wspieranie projektów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. W artykule przedstawiono genezę, członkostwo, cele i organizację Afrykańskiego Banku Rozwoju, fundusze własne Banku i pozyskiwanie przezeń środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Afrykański Fundusz Rozwoju i Nigeryjski Fundusz Powierniczy, jako dwie pozostałe instytucje Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju, a także przybliżono działalność kredytową Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju.

Author: Michałowski Tomasz, PhD

Title: The African Development Bank as an organization supporting economic and social development in Africa

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 151–159

Keywords: African Development Bank, African Development Fund, Nigeria Trust Fund, Africa, development

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's Office address): Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: The African Development Bank is an international financial organization based on the model of the World Bank. Like the World Bank, it creates a financial Group, which in addition to the Bank contains the African Development Fund and the Nigeria Trust Fund. For a few decades, the institutions of the African Development Bank Group have promoted activities aimed at reducing poverty and improving living conditions in Africa by supporting projects aimed at economic and social development of the region. The article presents the origins, membership, objectives and organization of the African Development Bank, its funds, the African Development Fund and the Nigeria Trust Fund as the other two institutions of the African Development Bank Group, as well as lending activities of the African Development Bank Group institutions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00