Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Własność nieruchomości – trudności i wyzwania w XXI wieku - Barbara Susfał Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Własność nieruchomości – trudności i wyzwania w XXI wieku - Barbara Susfał

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Barbara P. Susfał

Tytuł: Własność nieruchomości – trudności i wyzwania w XXI wieku

Słowa kluczowe: nieruchomości, własność nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe, współwłasność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: barbarasusfal@gmail.com

Streszczenie: Artykuł podejmuje tematykę własności nieruchomości jako istotnego elementu podczas obrotu nieruchomościami. Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości spowodowało, iż dokonywane transakcje na rynku nieruchomości wymagają większego zainteresowania ze strony zleceniodawcy oraz większej wiedzy zamawiającego, gdyż precyzja w takiej sytuacji pozostaje pod znakiem zapytania. W związku z tym przeprowadzono badania mające na celu weryfikację poziomu wiedzy na temat rodzaju praw własności, Ksiąg Wieczystych oraz najistotniejszych instytucji obsługujących interesariuszy w analizowanej kwestii. Istotny jest również fakt skompletowania odpowiedniej dokumentacji, który również został poruszony w niniejszym artykule.  

Author: Susfał Barbara P.

Title: Ownership of real estate – problems and challenges in the 21st century

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 160–173

Keywords: real estate, real estate property, limited rights in rem, fractional ownership

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail:barbarasusfal@gmail.com

Abstract: The article's subject is the ownership of real estate as an important element in the real estate business. Deregulation of the profession of estate agent caused that transactions in the property market require greater interest on the part of the customer, as well as greater knowledge of the customer, because precision in such a situation remains uncertain. For this purpose, a study was conducted in order to verify the level of knowledge on the nature of property rights, the Land Registry and the most important institutions that support customers in the matter under consideration. It is also important to complete appropriate documentation, which is therefore also considered in the article.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00