Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony ... - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony ... - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C 38/13)

Słowa kluczowe: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, ETS, prawo unijne

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. akt C 38/13) Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał art. 33 KP za niezgodny z prawem unijnym. Wobec takiego stanowiska koniecznym stała się próba przeanalizowania sytuacji pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony. Zagadnienie jest tym bardziej istotne, że ponad 25% wszystkich zawieranych umów o pracę to właśnie umowy na czas określony.

Author: Banasik Przemysław, PhD

Title: The situation of employers of workers on fixedterm contracts after the ECJ judgment of 13 March 2014 (C 38/13)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 143–148

Keywords: fixed-term contract, contract for an indefinite time, ECJ, EU law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: By judgment of 13 March 2014 (case C 38/13) the European Court of Justice considered the art. 33 of Labour Code incompatible with EU law. Given this stance the attempt to analyse the situation of employers of workers on fixed-term contracts has become necessary. The issue is all the more important that more than 25% of all employment contracts are temporary contracts.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00