Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych w zarządzaniu ryzykiem ... - Adrian J. Zaremba Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych w zarządzaniu ryzykiem ... - Adrian J. Zaremba

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Adrian J. Zaremba

Tytuł: Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banków detalicznych – ewolucja czy rewolucja?

Słowa kluczowe: Biuro Informacji Kredytowej, modele scoringowe, model aplikacyjny, model behawioralny, zdolność kredytowa, szkodowość, segmentacja

Dyscyplina: EKONOMIA, BANKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Adrian Zaremba, Plus Bank, Pion Ryzyka, Departament Ryzyka Kredytowego, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, Warszawa

E-mail autora: adrian.zaremba@vp.pl

Streszczenie: Dostęp do szerokiego spektrum informacji nigdy wcześniej nie był tak istotny dla banków, jak ma to miejsce obecnie. W poprzednich dwóch dekadach banki skupiały się przede wszystkim na zdobywaniu dostępu do danych o historii kredytowej klientów, aby móc ocenić ich zdolność i wiarygodność kredytową. Jednakże w ostatnich kilku latach kwestia akwizycji klientów zaczęła zajmować coraz wyższą rangę. Dotychczasowe sposoby dotarcia do klienta zaczęły tracić na swej efektywności, w związku z czym rozpoczęto poszukiwania nowych źródeł. Portale społecznościowe, media czy prasa, w coraz większym stopniu wykorzystywane jako źródło reklamy, osaczały klientów promocjami cenowymi proponowanych produktów kredytowych i depozytowych. Jednakże te źródła także okazują się nie być już wystarczające, w związku z czym banki rozpoczęły poszukiwania informacji wśród podmiotów niebankowych. Dziś wiemy już, że Alior Bank rozpoczął współpracę z T-Mobile, a Plus Bank z Polkomtelem. W kolejce pozostaje jeszcze mariaż mBanku z Orange i niewiadoma: z kim współpracę rozpocznie Play? Bez względu jednak na rozstrzygnięcie tej ostatniej kwestii znamy kierunek rozwoju bankowości – to telekomy zdobyły serca banków, możemy więc spodziewać się, że w najbliższym czasie oprócz abonamentu telefonicznego pracownik naszego operatora sieci komórkowej zaproponuje nam konto z limitem lub kredyt.

Author: Zaremba Adrian J.

Title: Using external data sources within retail credit risk management - evolution or revolution?

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol: XVII., number: 2 (63), pages: 49–59

Keywords: Credit Bureau, scoring models, application model, behavioral model, credit risk affordability, delinquency, segmentation

Discipline: ECONOMICS, BANKING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: adrian.zaremba@vp.pl

Abstract: Access to a wide range of information has never been so important to banks as it currently is. In the last two decades banks focused mainly on gathering customers' credit histories enabling them to verify credit worthiness and affordability. However, in the last few years customers' acquisition became the most important issue for whole banking sector. Previous methods of customers' possession were losing their effectiveness, provoking exploration of new sources. Social media portals, TV, radio and press, exploited constantly as an advertising sources, overwhelmed customers with promotions of banking products' prices. Nowadays, however, these sources are not as sufficient as it was projected. Due to this situation, banks started to look for data sources among non-banking institutions. As we know now Alior Bank started cooperation with T-Mobile and Plus Bank with Polkomtel. Next in a row are a cooperation of mBank and Orange and the unknown: who will cooperate with Play. No matter how these cooperations will finally look like, we know banking sector strategy: telecoms are those data sources which banks are the most interested in. Thus, we can expect that it is just a matter of time, when telecoms' call center employee will offer us, apart from phone promotion, also a current account with credit limit or a credit.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00