Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Cele działalności współczesnego przedsiębiorstwa i zasady ich formułowania - Justyna Kłobukowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Cele działalności współczesnego przedsiębiorstwa i zasady ich formułowania - Justyna Kłobukowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Kłobukowska

Tytuł: Cele działalności współczesnego przedsiębiorstwa i zasady ich formułowania

Słowa kluczowe: cel, przedsiębiorstwo, SMART

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: j.klobukowska@prokonto.pl

Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat celów działalności przedsiębiorstw i zasad ich formułowania. Dla zapewnienia empirycznych walorów prezentowanego zagadnienia Autorka przedstawia przykłady celów czterech polskich przedsiębiorstw i dokonuje oceny poprawności ich sformułowania posługując się koncepcją SMART. Analiza wskazuje na brak jasno i poprawnie sformułowanych celów. Niedociągnięcia wskazują na potrzebę uwzględniania teorii celów i zasad ich formułowania w praktyce prowadzonego biznesu.

Author: Kłobukowska Justyna, PhD student

Title: The objectives of activity of contemporary enterprise and principles of their formulation

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 79–87

Keywords: objective, enterprise, SMART

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: j.klobukowska@prokonto.pl

Abstract: The basic aim of this article is to present theoretical knowledge of the enterprise's objectives of business activities and the main principles of their formulating. To ensure the empirical values of presented problem the Author shows selected examples of the objectives of four Polish enterprises and evaluates their correctness using the SMART concept. The analysis points that the enterprises tend to lack clear and correctly formed objectives. The drawbacks indicate a necessity to take into consideration the theory of the objectives and principles of their formulation into the business practice.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00