Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej - Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej - Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Gawrycka, dr Anna Szymczak

Tytuł: EFEKTYWNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W GOSPODARCE POLSKIEJ

Słowa kluczowe: zasoby pracy, efektywność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: Małgorzata Gawrycka: mgaw@zie.pg.gda.pl, Anna Szymczak: aszym@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dlatego też można przyjąć, iż zasoby ludzkie stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Determinują one osiągane efekty gospodarowania oraz przesądzają o wzroście konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Celem niniejszego artykułu jest przekrojowo-dynamiczna analiza zróżnicowania efektywności zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz próba identyfikacji czynników determinujących tę kategorię ekonomiczną. Wyodrębnienie czynników najsilniej oddziaływujących na stopień wykorzystania zasobów pracy jest istotne z punktu widzenia oceny ex post racjonalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej w zakresie zatrudnienia. Z drugiej strony - mogą stanowić one wskazówki dla prozatrudnieniowej polityki gospodarczej.

Authors: Gawrycka Małgorzata, PhD, Szymczak Anna, PhD

Title: EFFICIENCY OF WORK RESORCE WITHIN POLISH ECONOMY (Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej.)

Keywords: work resources, effectiveness

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: Małgorzata Gawrycka: mgaw@zie.pg.gda.pl, Anna Szymczak: aszym@zie.pg.gda.pl

Abstract: In order to create economy basing on wide knowledge and efficiency, recruitment of highly qualified employees is necessary. Hence, human resources constitute one of the main factors determining enterprises’ development, as they determine management efficiency and decide upon competitiveness’ increase of enterprise on the market.

Therefore, the aim of the following study is to asses the work efficiency within Polish economy, including factors conditioning it during the years 2002–2008.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00