Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Aktywizacja zawodowa osób niezatrudnionych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ... - - Dawid Szostek  Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Aktywizacja zawodowa osób niezatrudnionych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ... - - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób niezatrudnionych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na przykładzie projektu „Młodość+Aktywność=SUKCES”

Słowa kluczowe: UE, PO KL, Program Operacyjny

Kapitał Ludzki, fundusze europejskie, fundusze unijne

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

StreszczenieW artykule opisano mechanizmy wydatkowania środków UE na przykładzie projektu pt. „Młodość+Aktywność=SUKCES”. Projekt trwał rok (od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r.) i był zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W artykule omówiono zagadnienia związane z funduszami unijnymi, PO KL, założenia projektu i dokumentacji konkursowej, a także przebieg i rezultaty projektu. Jest to studium przypadku, prezentujące doświadczenia Autora, który był koordynatorem omawianego projektu.

Author: Szostek Dawid J.,PhD

Title: Professional activation of the unemployed in the Operational Programme Human Capital on the example of the project: “Youth+Activity=SUCCESS”

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 133–142

Keywords: EU, Operational Programme Human Capital, European funds, EU funds

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The article describes mechanisms for EU spending on the example of the project “Youth + Activity = SUCCESS”. The project lasted one year (from December 2012 to November 2013) and was implemented under the Operational Programme Human Capital. The article discusses issues related to EU funds, assumptions of the project and its documentation, as well as the course and results of the project. This is a case study presenting the experience of the Author, who was the manager of this project.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00