Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Interesariusze działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych - Małgorzata Matyja Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Interesariusze działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych - Małgorzata Matyja

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Małgorzata Matyja

Tytuł: Interesariusze działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Słowa kluczowe: interesariusze, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, otoczenie biznesu

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Matyja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Instytut Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. Komandorska 118/120, 53–345 Wrocław

E-mail autora: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja interesariuszy rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz prezentacja ich oczekiwań metodą analizy interesariuszy (stakeholders analysis). W artykule opisano, kim są główni interesariusze RSP, jakie są ich oczekiwania względem działalności analizowanych spółdzielni oraz jakie są możliwości ich wpływania na tę działalność. Okazuje się, że w otoczeniu RSP funkcjonuje wiele podmiotów (osób, organizacji, instytucji), których oddziaływanie ma istotne znaczenie. Spółdzielnie – jako przedsiębiorstwa służące zaspokajaniu potrzeb swoich członków i ich środowiska lokalnego – powinny z powagą podchodzić do realizacji oczekiwań swoich interesariuszy.

Author: Matyja Małgorzata, PhD

Title: Stakeholders of the activity of agricultural production cooperatives

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 185–192

Keywords: stakeholders, agricultural production cooperatives, business environment

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Małgorzata Matyja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny, Instytut Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarzadzania Przedsiebiorstwem, ul. Komandorska 118/120, 53–345 Wroclaw, Poland

E-mail: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl

Abstract: The aim of this article is to identify the stakeholders of agricultural production cooperatives (ACPs), and to present their expectations using the stakeholders' analysis. The article describes who are the key stakeholders of ACPs, what are their expectations for the analysed cooperatives' activity, and what are the possibilities of their influence on this activity. It turns out that in the ACPs' environment there are many entities (individuals, organizations, institutions) whose impact is significant. Cooperatives – as the companies aimed at satisfying the needs of their members and their local environment – should approach with seriousness to implement the expectations of their stakeholders.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00