Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Monitoring usług publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości usług ... Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Monitoring usług publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości usług ... Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć

Tytuł: Monitoring usług publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości usług świadczonych przez samorząd terytorialny szczebla lokalnego

Słowa kluczowe: monitoring usług publicznych, samorząd, rozwój lokalny

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autorów tekstu: Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, ul. Bażyńskiego 4, 80–952 Gdańsk

E-mail autorów: Tomasz Michalski – geotm@univ.gda.pl

Krzysztof Kopeć – geokk@univ.gda.pl

Streszczenie: Aby samorząd szczebla lokalnego (w Polsce: powiaty i gminy) mógł należycie spełniać funkcje dostarczyciela usług publicznych, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Jednym z nich jest bieżące monitorowanie jakości usług, a następnie ich diagnozowanie. W artykule przedstawiono propozycję budowy takiego systemu, w ramach którego usługi publiczne są monitorowane w pięciu obszarach działania (administracja, pomoc i opieka, gospodarka komunalna, kultura i wypoczynek, edukacja i wychowanie) podzielonych łącznie na 27 zadań do których przyporządkowane są już konkretne wskaźniki monitorujące. Prezentowany system monitoringu jakości usług publicznych jest częścią większej całości obejmującej także system monitoringu jakości życia (na szczeblu lokalnym) oraz efekt synergiczny osiągany poprzez połączenie obu tych podsystemów w jeden.

Authors: Professor Michalski Tomasz, Kopeć Krzysztof

Title: Monitoring of public services as a tool to improve the quality of services provided by the local government

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 149–161

Keywords: monitoring of public services, local government, local development

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, ul. Bazynskiego 4, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: Tomasz Michalski – geotm@univ.gda.pl

Krzysztof Kopeć – geokk@univ.gda.pl

Abstract: In order for the local government (in Poland: poviats and communes) to properly act as a provider of public services, it is necessary to meet a number of conditions. One of them is the ongoing monitoring of the quality of services, and then their diagnosis. The article presents a proposal for the construction of a system in which public services are monitored in five areas (administration, welfare and care, municipal economy, culture and leisure, education) divided into a total of 27 tasks that are associated with specific indicators. The presented system of monitoring of the quality of public services is part of a larger whole encompassing also the monitoring of the quality of life (at the local level) and a synergistic effect achieved through a combination of both of these systems into one.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00