Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Perspektywy ożywienia gospodarczego w IV kwartale 2013 r. ... - Rafał Warżała Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Perspektywy ożywienia gospodarczego w IV kwartale 2013 r. ... - Rafał Warżała

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Rafał M. Warżała

Tytuł: Perspektywy ożywienia gospodarczego w IV kwartale 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim – analiza wskaźnikowa

Słowa kluczowe: ożywienie, cykl koniunkturalny, analiza, wskaźnik koniunktury

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Rafał Warżała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10–725 Olsztyn

E-mail autora: rafal.warzala@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena perspektyw ożywienia gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2013 r. Jest to drugi z kolei kwartał, w którym nastąpiła poprawa istotnych dla oceny stanu koniunktury gospodarczej wskaźników. Podstawą oceny mającego miejsce ożywienia gospodarczego jest analiza tzw. wskaźników wyprzedzających, do których należą: liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę, liczba ofert pracy, liczba wniosków o pozwolenia budowlane. W celu syntetycznej oceny stanu koniunktury gospodarczej regionu Warmii i Mazur, zbudowano dwa indeksy, uwzględniające bieżący i prognozowany stan koniunktury. Wyniki otrzymanych badań wskazują, iż od III kwartału 2013 r. możemy mówić o ożywieniu gospodarczym w województwie warmińsko- mazurskim.

Author: Warżała Rafał M., PhD

Title: Prospects for economic recovery in warminskomazurskie voivodeship in the fourth quarter of 2013 – indicator analysis

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 173–184

Keywords: economic recovery, business cycle, analysis, business cycle indicator

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Rafał Warżała, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Wydzial Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10–725 Olsztyn, Poland

E-mail: rafal.warzala@uwm.edu.pl

Abstract: The aim of this article is to analyze the business recovery prospects in the province of Warmia and Mazury in the fourth quarter of 2013. It is the second consecutive quarter, during which there was an improvement in indicators relevant in assessing the economic situation. The basis for evaluating the economic recovery is the analysis of the so-called leading indicators, which include: number of unemployed, who obtained job, number of job offers, number of applications for construction permits. In order to measure the regional economic condition, two synthetic indicators were built. The first is the current business synthetic indicator, and the second – the forecast synthetic indicator. Both some variables and business synthetic indicators show gradual improvement in the dynamic of economic growth. That means that there was the beginning of economic recovery in warmińsko-mazurskie voivodeship in the fourth quarter of 2013.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00