Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Polityka społeczna w wybranych państwach Europy - Janusz Wiśniewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Polityka społeczna w wybranych państwach Europy - Janusz Wiśniewski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: ks. dr Janusz Wiśniewski

Tytuł: Polityka społeczna w wybranych państwach Europy

Słowa kluczowe: polityka społeczna, nierówności społeczne, Europa, modele polityki społecznej

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Janusz Wiśniewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Społecznych i Historycznych, Instytut Socjologii, ul. Wójcickiego 1/3 bl. 23, 01–938 Warszawa

E-mail autora: zitaheim@poczta.onet.pl

Streszczenie: Polityka społeczna jest środkiem do realizacji polityki państwa, które jest odpowiedzialne za dobrobyt obywateli. Polityka społeczna wypracowała katalog celów i wartości społecznie oczekiwanych oraz działań podporządkowanych ich osiąganiu, które są warunkiem spokoju społecznego. Osiągnięcie tych celów jest mocno związane z polityką gospodarczą danego kraju. W artykule poddano analizie państwa europejskie (Szwajcarię, Norwegię, Białoruś i Bułgarię), zaś kryterium ich wyboru był dochód narodowy na jednego obywatela (PKB per capita). Omówione państwa ze względów gospodarczych realizują różne modele polityki społecznej i stawiają sobie różne cele do osiągnięcia.

Author: Wiśniewski Janusz, fr., PhD

Title: Social policy in several European countries

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 22–29

Keywords: social policy, social inequalities, Europe, models of social policy

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Janusz Wiśniewski, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Nauk Spolecznych i Historycznych, Instytut Socjologii, ul. Wojcickiego 1/3 bl. 23, 01–938 Warszawa, Poland

E-mail: zitaheim@poczta.onet.pl

Abstract: Social policy is a means of implementing the policy of the state, which is responsible for the citizens' prosperity. Social policy has developed a catalogue of objectives, socially expected values and actions targeted to achieve them, which are prerequisites to maintain social peace. Achievement of these objectives is strongly connected with the economic policy of the country. The article provides an analysis of such European countries as Switzerland, Norway, Belarus and Bulgaria. The main criterion of choice was the GDP per capita in these countries. Because of the economic reasons, the discussed countries have realized different models of social policy and have established various objectives to achieve.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00