Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Praca jako kategoria aksjologiczna - Grażyna Ancyparowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Praca jako kategoria aksjologiczna - Grażyna Ancyparowicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Grażyna M. Ancyparowicz

Tytuł: Praca jako kategoria aksjologiczna

Słowa kluczowe: praca, społeczeństwo, dochód, wyzysk, encykliki

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Finansów i Rachunkowości, ul. Harcerzy Września 3, 40–659 Katowice

E-mail autora: g.ancyparowicz@gmail.com

StreszczenieOd zarania dziejów praca, jako działalność produkcyjna zorientowana na zaspokajanie różnorakich potrzeb bytowych, budziła zainteresowanie myślicieli i praktyków. W starożytności traktowano ją jako konieczność życiową, w feudalizmie jako źródło cnót, bez których nie można osiągnąć zbawienia, współcześnie jako nieodłączny atrybut człowieczeństwa. Społeczna nauka Kościoła Katolickiego wiele uwagi poświęciła humanizacji pracy. Szczególne miejsce w tym dziele zajmują encykliki, dokumenty soborowe oraz nauczanie papieży, zwłaszcza Leona XIII, Jana XXIII oraz Jana Pawła II i Franciszka.

Author: Professor Ancyparowicz Grażyna M.

Title: Human work as an axiological category

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 7–21

Keywords: work, society, income, exploitation, Encyclicals

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Grażyna Ancyparowicz, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzial Finansow i Rachunkowosci, ul. Harcerzy Wrzesnia 3, 40–659 Katowice, Poland

E-mail: g.ancyparowicz@gmail.com

Abstract: Labour as a production activity oriented to satisfy diverse material and spiritual needs of people has aroused interest of philosophers and practitioners since the dawn of history. In ancient times it was treated as a necessity of life, in feudalism as a source of virtues without which one cannot achieve salvation, today as an inherent attribute of humanity. The social teaching of the Catholic Church paid much attention to the humanization of relations between the employee and the employer. The encyclical, the conciliar documents and the teaching of the popes, especially Leo XIII, John XXIII, John Paul II and Francis brought particularly large contribution to this work.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00