Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy - Zygmunt Mietlewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy - Zygmunt Mietlewski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Zygmunt Mietlewski

Tytuł: METODA POMIARU DYSKRYMINACJI PŁCI W MIEJSCU PRACY

Słowa kluczowe: miara, gender, Gender Index, Equal Gender Index

Dyscyplina: STUDIA GENDEROWE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Zygmunt Mietlewski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autoramietlew@am.gdynia.pl

Streszczenie: W tempie wykładniczym rośnie aktywność zawodowa kobiet. Odnajdują się one w każdym zawodzie. Dyskontują o wiele lepiej od mężczyzn wyedukowaną wiedzę. Wnoszą do pracy nie tylko wiele nowego i dobrego, ale i nowe problemy. Jednym z nich jest dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet w pracy. Kobiety, skarżą się, m.in. na to, iż otrzymują wynagrodzenie mniejsze od mężczyzn wykonując identyczną pracę oraz, że pomijane są przy awansie na kierownicze stanowiska. Innymi słowy, uważają, że są dyskryminowane. W artykule przedstawiono autorską metodę mierzenia dyskryminacji płci w miejscu pracy opartą o budżetowanie płci. Zaproponowana metoda to rezultat badań prowadzonych przez autora w ramach Projektu Gender Index na Warmii i Mazurach, nad którym honorowy patronat objęła Minister Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.

Authors: Mietlewski Zygmunt, PhD

Title: METHOD OF MEASURING GENDER DISCRIMINATION IN THE WORKPLACE (Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy.)

Keywords: measure, gender, Gender Index, Equal Gender Index

Discipline: GENDER STUDIES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Zygmunt Mietlewski, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, Zaklad Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail:  mietlew@am.gdynia.pl

Abstract: Professional activity of women is growing exponentially. They find themselves in every profession and discount their education much better than men. They bring to the job not only many new and good, but also new problems. One of them is discrimination and unequal treatment of women in the workplace. Women complain, among others, to the fact that they are paid less than men doing the same job and that they are overlooked for promotion to managerial positions. In other words, they believe that they are discriminated against. The article presents the Author’s method of measuring gender discrimination in the workplace based on gender budgeting. The proposed method is the result of research conducted by the Author under the Gender Index Project in the Warmia and Mazury region, over which the Minister of the Government Plenipotentiary for Equal Treatment took the honorary patronage.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00