Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spożycie artykułów żywnościowych w Polsce w porównaniu ... - Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak  Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spożycie artykułów żywnościowych w Polsce w porównaniu ... - Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita J. Fajczak-Kowalska, dr Urszula M. Motowidlak

Tytuł: SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POLSCE W PORÓWNANIU ZE SPOŻYCIEM W UNII EUROPEJSKIEJ-15 W LATACH 1993-2008

Słowa kluczowe: konsumpcja, artykuły żywnościowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Fajczak-Kowalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zakład Logistyki, ul. Rewolucji 1941 r nr 41, 90-214 Łódź (pokój A219)

E-mail autora: Anita Fajczak-Kowalska: logistykaeksoc@uni.lodz.pl

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest prezentacji spożycia wybranych artykułów żywnościowych w Polsce w porównaniu ze spożyciem w wybranych krajach Unii Europejskiej. W artykule wykazano zmiany, jakie miały miejsce w wielkości spożycia w latach 1993-2008. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pierwotnych uzyskanych z GUS i Eurostatu oraz przy pomocy opisowych modeli ekonometrycznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w odniesieniu do spożycia artykułów żywnościowych w Polsce należy zauważyć ogólną tendencję malejącą w całym badanym okresie. Natomiast w odniesieniu do spożycia żywności w krajach Unii Europejskiej zauważyć można, że średnie roczne spożycie cukru we wszystkich badanych krajach utrzymuje się na jednakowym poziomie, spożycie artykułów zbożowych największe jest w Grecji, najniższe zaś w Holandii. Finlandia jest krajem o największym spożyciu mleka, najmniej mleka spożywają mieszkańcy Grecji. Hiszpania, Dania i Francja przodują w wielkości spożycia mięsa na osobę, natomiast w Finlandii spożycie mięsa jest najmniejsze.

Authors: Fajczak-Kowalska Anita J., PhD, Motowidlak Urszula M., PhD

Title: CONSUMPTION OF FOOD IN POLAND AND EUROPEAN UNION-15 IN YEARS 1993-2008 (Spożycie artykułów żywnościowych w Polsce w porównaniu ze spożyciem w Unii Europejskiej-15 w latach 1993-2008.)

Keywords: consumption, food

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Anita Fajczak-Kowalska, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zaklad Logistyki, ul. Rewolucji 1941 r nr 41, 90-214 Lodz (pokój A219)

E-mail: Anita Fajczak-Kowalska: logistykaeksoc@uni.lodz.pl

Abstract: The article presents consumption of selected foodstuffs in Poland in comparison with consumption in selected countries of the European Union. The article shows changes that have taken place in the volume of consumption in the years 1993-2008. The analysis was based on primary data obtained from GUS and Eurostat, and with the help of descriptive econometric models. The analysis shows that, in relation to food consumption in Poland the overall downward trend should be noted throughout the period. However, in relation to food consumption in the EU countries it can be seen that the average annual consumption of sugar in all the countries remained at an equal level. Cereal consumption is highest in Greece, while it is lowest in the Netherlands. Finland is a country with the highest intake of milk, whereas the inhabitants of Greece consume the lowest amounts of it. Spain, Denmark and France are leading in consumption of meat per capita, while the lowest meat consumption is in Finland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00