Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wołanie o pomoc. Suwerenne fundusze inwestycyjne a kwestia nowych kierunków migracji kapitału ... - Mateusz Słota Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wołanie o pomoc. Suwerenne fundusze inwestycyjne a kwestia nowych kierunków migracji kapitału ... - Mateusz Słota

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Mateusz S. Słota

Tytuł: WOŁANIE O POMOC. SUWERENNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE A KWESTIA NOWYCH KIERUNKÓW MIGRACJI KAPITAŁU ORAZ RATOWANIA ZAGROŻONYCH UPADKIEM INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Słowa kluczowe: suwerenne fundusze inwestycyjne, globalna migracja kapitału, kapitał naftowy, nadwyżki handlowe, ratowanie upadających banków

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mateusz Słota, Centrum Usług Outsourcingowych Accenture Services Sp. z o.o., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa

E-mail autoramatslota@o2.pl

Streszczenie: W niniejszym artykule autor zwięźle definiuje pojęcie państwowego funduszu inwestycyjnego i dokonuje porównania potencjału tego rodzaju podmiotów z innymi rodzajami funduszy inwestycyjnych, zarówno pod kątem czysto finansowym jak i ze względu na sposób inwestowania. Ponadto autor wskazuje na różnice w polityce inwestycyjnej sovereign wealth funds w kontekście historycznym. Kolejno zostają omówione najbardziej spektakularne przypadki dokapitalizowania mocno nadwyrężonych przez kryzys w sektorze subprime instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem takich gigantów bankowości inwestycyjnej jak chociażby Citigroup, Morgan Stanley, Merill Lynch, Barclays Bank czy też UBS. Posługując się powyższymi przykładami, autor pokazuje następnie rolę SWF, jaką pełnią obecnie w gospodarce światowej oraz wskazuje na fakt, iż są dowodem zachodzących w bardzo widocznym stopniu, w ostatnich latach zmian w dotychczasowym kierunku migracji kapitału. Artykuł stanowi ponadto próbę podjęcia dyskusji w kwestii dalszych losów podmiotów typu SWF, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, czy staną się one w nadchodzącym czasie dominującą kategorią inwestorów instytucjonalnych na świecie, czy też ich znaczenie z uwagi na liczne obawy i związane z nimi działania zachodnich krajów, mające na celu ochronę rodzimych gospodarek przed napływem bliskowschodniego i azjatyckiego kapitału funduszy państwowych, będzie maleć.

Authors: Słota Mateusz S., PhD student

Title: CALLING FOR HELP. SOVEREIGN WEALTH FUNDS AND THE ISSUE OF NEW DIRECTIONS OF CAPITAL MIGRATION AND RECENT BAILOUTS OF FINANCIAL INSTITUTIONS (Wołanie o pomoc. Suwerenne fundusze inwestycyjne a kwestia nowych kierunków migracji kapitału oraz ratowania zagrożonych upadkiem instytucji finansowych.)

Keywords: sovereign wealth funds, global migration of capital, oil capital, trade surpluses, bailouts in the banking sector

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Mateusz Słota, Centrum Uslug Outsourcingowych Accenture Services Sp. z o.o., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, Poland

E-mail:  matslota@o2.pl

Abstract: The article provides a brief definition of the sovereign wealth fund notion and a deep comparison between SWFs and other types of investment funds both in terms of financial potential and ways of investing. Moreover, the Author of the article points out the differences of SWFs’ investment policies in the historical context. Consecutively also the most spectacular cases of recapitalization of vulnerable financial institutions, which were hit by the subprime crisis, with the special acknowledgement of such investment banking giants as Citigroup, Morgan Stanley, Merill Lynch, Barclays Bank or UBS, are discussed. On the basis of the examples mentioned above, the author tries to emphasize the role of sovereign wealth funds in today’s highly globalized world economy and to show them as an example and proof of the visible changes in the global migration of capital. Additionally, the article itself is an attempt to discuss the possible scenarios of SWFs’ future, whether they are going to grow to a dominant category of institutional investors or not, especially taking into consideration the fears of western countries and actions they that take to protect their economies against excess of Middle East and Asian state capital flows.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00