Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pracownicy - Katarzyna Szelągowska-Rudzka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pracownicy - Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka

Tytuł: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A PRACOWNICY

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, pracownicy, zarządzanie zasobami ludzkimi

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autoramary@am.gdynia.pl

Streszczenie: Skuteczna realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) wymaga w pierwszej kolejności podjęcia działań społecznie odpowiedzialnych w stosunku do pracowników, a następnie pozostałych interesariuszy. Za główne działania w zakresie kształtowania CSR w stosunku do pracowników uznano opracowanie strategii personalnej oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (związanych z alokacją pracowników, ich szkoleniem, przemieszczeniami, motywowaniem i ocenianiem) kompatybilnych z ukierunkowaną na CSR strategią ogólną oraz stosowanie wobec zatrudnionych zasady fair play. W artykule zaproponowano model udziału pracowników w realizacji koncepcji CSR.

Authors: Szelągowska-Rudzka Katarzyna I., PhD

Title: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE EMPLOYEES (Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pracownicy.)

Keywords: employees, corporate social responsibility, Human Recourses Management

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail:  mary@am.gdynia.pl

Abstract: Successful implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) needs firstly socially responsible action towards employees and than towards other stakeholders. Elaborating human resources strategy and human resource management tools (related to the allocation of staff, training, movements, motivating and evaluating) compatible with general strategy aimed at CSR and applying fair play rules were recognized as main activities in shaping the CSR in relation to employees. The article proposes a model of employees’ participation in the concept of CSR.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00