Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kryzys w krajach o słabo rozwiniętych rynkach finansowych ... - Sławomir Antkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kryzys w krajach o słabo rozwiniętych rynkach finansowych ... - Sławomir Antkiewicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Sławomir Antkiewicz

Tytuł: KRYZYS W KRAJACH O SŁABO ROZWINIĘTYCH RYNKACH FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ROSYJSKICH I ALBAŃSKICH AFER Z FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI W FORMIE PIRAMID

Słowa kluczowe: piramida finansowa, fundusz inwestycyjny, kryzys finansowy, nadużycia finansowe, defraudacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Sławomir Antkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk

E-mail autora: slaw@ek.univ.gda.pl

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najbardziej niebezpiecznych typów funduszy inwestycyjnych – piramid finansowych – w dwóch krajach: Rosji i Albanii. Załamanie tych piramid wstrząsnęło gospodarkami tych państw i wywołało rozruchy społeczne. Przedstawiono uwarunkowania gospodarcze, genezę stworzenia powyższych funduszy w formie piramid, przyczyny niewykrycia działalności przestępczej i konsekwencje upadku piramid. Udowodniono, iż często cenione osoby i poważne przedsiębiorstwa cieszące się zaufaniem obywateli, wykorzystują swoją pozycję i naiwność drobnych inwestorów w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Jest niemal pewne, że w przyszłości niejednokrotnie pojawią się nowe piramidy finansowe i inwestorzy oszukani na znaczne kwoty. Pozostaje mieć nadzieję, że systemy nadzorcze poszczególnych państw w porę wykryją przestępczy proceder i zabronią dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w formie piramid finansowych.

Authors: Antkiewicz Sławomir, PhD

Title: CRISIS IN COUNTRIES WITH UNDERDEVELOPED FINANCIAL MARKETS ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN AND ALBANIAN AFFAIRS WITH INVESTMENT FUNDS IN THE FORM OF PYRAMIDS (Kryzys w krajach o słabo rozwiniętych rynkach finansowych na przykładzie rosyjskich i albańskich afer z funduszami inwestycyjnymi w formie piramid.)

Keywords: pyramid scheme, investment fund, financial crisis, fraud, embezzlement

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Sławomir Antkiewicz, Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku, Katedra Finansow Przedsiebiorstw, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdansk, Poland

E-mail: slaw@ek.univ.gda.pl

Abstract: The purpose of this article is to present the most dangerous types of investment funds – pyramid schemes – in two countries: Russia and Albania. The collapse of the pyramid shook the economies of these countries and caused unrest in society. The Author presents economic conditions, genesis of these funds in the form of pyramids, reasons for undetected criminal activity and consequences of the collapse of pyramid schemes. It has been proven that often highly valued people and major companies, that are enjoying the confidence of citizens, use their position and the naiveness of small investors in order to achieve material benefits.

It is almost certain that in the future, there will be new financial pyramids, and investors deceived upon significant amounts. We can only hope that national surveillance systems will detect criminal dealings in time, and shall prohibit the distribution of investment funds in the form of pyramid schemes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00